Home

Sri Lanka Learning Institutes

Latest Updates

Join with us for another exciting educational meeting under the theme "Football". Note: Time is from 12.00 p.m. - 1.30 p.m. See you all. #toastmasters #District82 #DivisionJ #WhereLeadersAreMade

@Sasip Institute 2018-06-25

ඔන්න සනුක වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ අළුත්ම සින්දුව you tube එකට එකතු කරලා .චාඕ මල්ලි ..වෙනස් කතාවක් .... https://www.youtube.com/watch?v=Xh3qVYPanoo

Spot Admission Middlesex University Dubai University representative will available @ our Colombo office on 10th of July 2018 at 11am to 2pm Scholarships Available Exemptions Available / Cross Credits Many Programs / Courses Available Reputed University in Dubai Pathway International SS Plaza, Suite 21, First Floor, 51, Galle Road, Bambalapitiya, Colombo 04. Hotlines: 0112935135 / 0112505353 Reserve your seats : 077 335 4949 / 077 338 9922 Website: www.pathway.lk

Want to live the Australian dream? Mother's Touch International Academy is the pioneer in bringing Australian Early Childhood Education courses to Sri Lanka! Our education partner is TRED College (Australia) https://www.tredcollege.edu.au - CHC30113 Certificate lll in Early Childhood Education and Care - CHC50113 Diploma in Early Childhood Education and Care Pathways to study or work in Australia after completion! Registrations now open for our July 2018 intake! For more detail please call us on: 0776377497 / 0112805047

🏏 Under 15 Tournament Zahira College 252/6 in 38overs - Hamzan 118 Venket 47 St Anthony"s College 1st Innings 57all out in 25overs - Raahidh 5/10 St Anthony"s College 2nd Innings 75 all out in 32 overs Zahira College won by an Inning and 120 Runs

“Whoever does not give up false speech and acting upon it, and ignorance, Allaah has no need of him giving up his food and drink.” - Al Bukhaari

How to Start your career in cookery at NZMA. At NZMA students learn cookery skills to help them get a job. The cookery programmes are fun, hands-on, taught by industry trained tutors and supported by a dedicated careers team who help with everything from CV preparation and interview skills through to putting candidates forward for exciting employment opportunities. The NZMA careers team also has strong relationships with many of New Zealand’s major employers. Once students qualify they could start off as a line cook and work their way up to executive chef, become a caterer or eventually open their own restaurant. Roberto Moscariello has had 20 plus years’ experience in the culinary industry and is one of NZMA’s top cookery tutors. To see his delicious Italian pasta recipe and his students practicing their cookery skills click here. The college is fully equipped with outstanding facilities. Our realistic workplace training environments, from bars, cafés and commercial kitchens, to purpose-built restaurants help our students become work-ready. NZMA offered two exciting programmes for international students: Start with a Certificate in Cookery - Level 4 (includes Level 3 Certificate in Cookery) And then progress to the Diploma Programme in Professional Cookery - Level 5 (includes Levels 3 & 4 Certificates in Cookery) Next intakes – 18 June, 30 July, 3 September NZMA is a Category 1 provider and part of New Education Group, ACG Education’s vocational and higher learning division. The college delivers employment-focused vocational training across 11 campuses in New Zealand to 4,500 students each year in the fields of cookery, hospitality, business, services, pharmacy and health. Please call us on 011 4341 888 for more information.

Study in Australia - Information Session at AEMC Colombo Office. 09th June at 10 AM - 5PM Get all information about study in Australia + Scholarships Charles Sturt University Melbourne Polytechnic La Trobe University Western Sydney University Flinders University Venue: AEMC, Level 3, Liberty Arcade, 282 Duplication Rd, Col 03. Call us on 0117201439, 0779043669 #studyinaustralia #melbourne #charlessturtuniversity #csustudycentre #aemcconsultant

Dear Friends Vote for our Junior Its only Rs 8.00 to SMS from Sri Lanka… Sithuki (My Daughter ) 5014 Ama 5013 Please vote SA5014 SA5013 From Sri Lanka, USA, Singapore, New Zealand, UAE +61404233130 SA5014

ඔබ සැමට බත බුලතින් සපිරුණු සාමය සතුට පිරි කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සුභම සුභ අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යයක් වේවා! ♥️

They turned their can'ts into cans and their dreams into plans #excellencecollegeofmanagememt #classringoftitans #graduationceremony #acca

During GANASARA INSTITUTE 1 st Term exam series.. Good Luck

Do you want to study in the number 1 private education institute in Singapore. For more details call 0713 123 123

PCJT Software Engineering Everest Team - 2017/12/31 වන දින Kalapathar කන්ද තරණය සිදු කරන ලදී. මෙහිදී සහභාගී වූ ( A ) කණ්ඩායම පහත පරිදි වේ . 1. භාතිය තිසේරා ( කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂක - Java Institute) 2. එෂාන් ඕෂධ 3. දිල්ෂාන් නවින්ද 4. මනීෂ චන්දුල මේ වන විට ඔවුන් Island Peak Chukrumri Basecamp Kalapathar යන ස්ථාන පසු කර ඇති අතර ඉදිරි දිනයේදී Cholapass තරණයට නියමිතය. ඉදිරි දින වලදී ඔවුන්ගේ ඡායාරූප අප වෙත ලැබෙනු ඇත.

@SEI Campus 2017-12-24

🎄❄🎄❄ May the cheer and joy of the season not only fill in your hearts but also spread to all your loved ones. Let the magic of jingle bells and snowflakes brighten up your lives today and always! Wishing you all a Merry Christmas filled with love, happiness and prosperity 🎄❄🎄❄ -Team SEI Campus

Love working with Children? Early childhood education is a branch of education theory which can be achieved through Boxhill Institute Call Emergence Education 0769797333 or 0114864865 for more information or visit www.emergence.edu.lk on how you can get a world class degree in Australia!

Many Happy Returns of the day Dale :) The Rockstar of IPM Toastmasters Club :)

@Finest Bakes 2017-12-16

Cakes for celebration- call us on 0777445259 for details

Operational Case Study Register now at www.achieverslk.com

සදුදා හැන්දෑව | ඔබ සැමට ආරාධනා 2017.12.18 Subscribe & Watch Our Youtube Videos https://goo.gl/MmJEXn Facebook | www.facebook.com/kelaniyadrama Instagram | https://instagram.com/kelaniyastagedrama 👇👇වැඩි විස්තර පහලින්👇👇 Blog | http://academicplayers.blogspot.com

Fashion Education from Paris to Colombo. www.modart.lk

Registrations are now open for the February 2018 Intake. Enroll now and claim the early bird discount. Become a Professional in Mental health/ Child/ Educational/ Counseling Psychology and Graduate from a Top 12 British University, studying in Sri Lanka. Call 0112 50 70 71 for more information.

Today is the day... Walk For Change 2017 Be there..

To Find The Latest Intakes & Australian Medical University Updates Call: 0771694942

Carlton Pre-School Colombo & Mt. Lavinia Branches Concert - 2017

Surround yourself with good vibes. [via Life Hacks]

The Choir of St. Peter's College together with The Peterite Chorale, the Teacher's Choir, the Primary Choir and the Western Band cordially invite you to be a part of their Christmas Carol Service, "A Day of Glory" on the 15th of December from 7.00 p.m. onwards at the College Main Hall. All Are Welcome!

Maradana College of Technology Established : 1893 Province : Western District : Colombo Zone No : 01 Located : Olcott Mawatha,Colombo 10 ****CONTACT DETAILS:*** Principal College of Technology, P.O.Box:557 Olcotte Mawatha, Colombo 10. 011-2421580(Tel) 011-2324117(Fax) ***Today We Have**** Electrical Workshop Electronic Workshop Building Trade Workshop Wood Machinery Workshop Lathe Machine Workshop Library Welding Workshop Automotive Workshop Computer Lab General Science Lab

Old Mahanamian Ashan Silva Awarded as the Motorsportsman of the year at SLT Silk Award Ceremony 2017 .. All the best Brother ...!!! #Mahanamian #MotorSport #TheBest

@Jeewa Education 2017-12-02

IELTS (International English Language Testing System) is the world’s most popular English language test. More than three million IELTS tests are taken each year. Interested in IELTS training? Call Jeewa IELTS now: 0778449993

@Success Education 2017-12-01

ජපානයේ අධ්‍යාපනය හා සංස්කෘතිය පිලිබඳ, මුල් ළමාවිය අධ්‍යයන කටයුතු පිලිබඳ ආචාර්ය ජයලත් ඉලංගකෝන් මහතා සමග කෙරෙන පැය දෙකක කතිකාවත.2018 දෙසැම්බර් මස 4 වන (සඳුදා) දින සවස 4 සිට 6 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි වෙළඳ සේවය ඔස්සේ සජීවීව විකාශනය කෙරේ.

OBITUARY - MR. RUFUS A C PERERA - STAFF We inform with regret the death of Mr. M. Rufus A. C. Perera, a member of the Tutorial Staff of St. Peter's College, Colombo 4 since the 1st of January 1984 to date. The Mortal Remains will be brought to College for last respects to be paid, at 8.00 a.m. tomorrow, 1st December 2017. Cortege will leave College at 11.00 a.m. for burial at Piyagala R.C church on the same day at 4.00 p.m. Eternal rest grant unto him O Lord and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen!

@AIC Campus 2017-11-28

Transform Your Future with a World class European Business Degree - BBA International Business with Marketing (Top Up Degree).

@English Education 2017-11-28

Depression The genetic contribution to depressive disorders is estimated to be approximately 30 to 40 %.(8) While a variety of environmental characteristics have been identified as risk factors for depression, early life stressors, such as childhood physical or sexual abuse, parental neglect, and loss of a parent, have been shown to significantly increase the probability of developing depression later in life.(9) The effects of early life stressors are influenced by a variety of genes, and the 5-HTTLPR gene, involved in serotonin transporter functioning, has received significant attention. Caspi et al. (2003) found that the short version of the gene, which is associated with a reduction in serotonin transporter function, increased the risk of developing depressive symptoms and suicidality following exposure to stressful life events and maltreatment during childhood.(10) However, results from studies of the 5-HTTLPR gene have not been consistent, and Heim et al. (2012) suggest that such variation occurs because different genetic backgrounds may alter the nature of the 5-HTTLPR gene by environmental interaction. Furthermore, a variety of other genes may influence this interaction, as a number of gene-environment interactions have been reported in recent studies of the 5-HTTLPR gene.(11) 🤔

Spoken English Classes starting on 13th & 18th September. Come & Join with us. Hello: 0114 93 22 93

AAT Passed Finalists/Members required more avenues to pursue their career progression It was experienced personally as a Passed Finalist in 1996 and it becomes my long term vision when actively joining with AAT Sri Lanka’s activities since 2005 Degree proposal has been presented to the many forums chaired by different personalities since 2011 but didn’t worked out Decided to contest Governing Council election 2014/15 to implement this proposal and knocked-out Contested second time in 2016/17 and got selected Degree proposal has been approved by the Governing Council and MOU with Open University of Sri Lanka (OUSL) reached on January 2017 for next 06 years There are many who have contributed to the successful ending of this journey …………. Hats off every one ………….. I’m expecting a day in which AAT student graduating with a PhD followed this route ………….

Accredited Preparation and Test Centre for ICDL #ICDL #Microsoft #Digital

නාලන්දාවට අමිල මෙහෙයක් සිදු කළ, දිවංගත සුගුණදාස අතුකෝරල විදුහල්පතිතුමාගේ 11 වන ගුණ සමරුව.. සුගුණදාස අතුකෝරල මැතිතුමා (1921-2006) නාලන්දා විදුහල්පති (1969-1982) අධ්‍යාපනය - කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය විදුහල්පති ධූර දැරූ පාසල් - මතුගම ශාන්ත නේරි විද්‍යාලය, හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලය, කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය ස්වාමි දියණිය - නාලන්දා විද්‍යාලයේ හිටපු ආචාරිණී හේමලතා අතුකෝරල මැතිණිය (2004 වසරේදී අභාවප්‍රාප්ත වූවාය ) දරුවන් - ඉංජිනේරු උපුල් අතුකෝරල මැතිතුමා වෛද්‍ය සාවිත්‍රි අතුකෝරල මැතිණිය නාලන්දා විද්‍යාලයේ ආචාරිණී ගයාත්‍රි අතුකෝරල මැතිණිය (2017 ඔක්තෝබර් මස ස්ථාන මාරු ලැබුවා ය ) ගුණපාල වික්‍රමරත්න මැතිතුමා නාලන්දාවෙන් පිටව යාමේදී ඊරියගොල්ල අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මුහුණ දුන් ගැටළුව වූයේ වික්‍රමරත්නයන් ඇති කළ ප්‍රබෝධය නොකඩ කොට පවත්වා ගෙන යා හැකි පරිපාලකයෙකු සොයා ගැනිමයි. මතුගම ශාන්ත මේරි සහ හොරණ තක්ෂිලා විදුහල්පති ධූර හොබවන ලද සුගුණදාස අතුකෝරල මැතිතුමා වෙත නාලන්දාව භාර දීමට අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා තීරණය කළේය. 1969 වසරේ දී එවකට අධ්‍යාපන ඇමති ආදී නාලන්දීය අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරියගොල්ල මැතිඳුන් විසින් නාලන්දාවේ විදුහල්පතිධූරයට පත් කරන ලද සුගුණදාස අතුකෝරල මැතිතුමා නාලන්දාවට අමතක කළ නොහැකි තරම් මෙහෙයක් ඉටුකර දීමට සමත් විය. නාලන්දා විහාරය (බුදුමැදුර) සහිත උසස් පෙළ විද්‍යා අංශ ගොඩනැගිල්ල, ගණිත අංශ ගොඩනැගිල්ල, නේවාසිකාගාරය, සාමාන්‍ය පෙළ ගොඩනැගිලි, ප්‍රාථමික අංශයේ ගොඩනැගිලි ආදී භෞතික සම්පත් රැසක් නාලන්දාවට මෙසමයේ දායාද විය.නාලන්දාවෙහි වැඩිම ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණයක් හිමිකම් කියන්නේ අතුකෝරල යුගයටයි. 1975 වසරේ දී නාලන්දාවේ ස්වර්ණ ජයන්ති උළෙල අභිමානවත්ව සමරන ලදි. පූජ්‍ය කොක්මාදුවේ ගුණසිරි හිමි, පූජ්‍ය අහංගම ධම්මාරාම හිමි, පූජ්‍ය මඩිතියවල සරණපාල හිමි වැනි ධර්මාචාර්ය හිමිවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් බෞද්ධ සංගමය භාර ආචාරිණී වී.අයි. රොඩ්රිගෝ මැතිණියගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් අනුරාධපුර දකුණු වාහල්කඩ කැණීමේදී හමු වූ, අටමස්ථානාධිපති පල්ලේගම ශ්‍රී රේවත නාහිමියන් නාලන්දාවට පිරිනැමූ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා නිධන් කොට මාපලගම විපුලසාර හිමියන් අතින් නිමැවුණු නාලන්දා බුදුපිළිම වහන්සේ 1979 ජුනි හත්වන දින ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමන් අතින් විවෘත විය. අලි ඇතුන් සහිත මහා පෙරහැරක් ද පවත්වන ලද සිරිලක පාසලක පෙර නොවූ විරූ අන්දමට අති උත්කර්ෂවත් පුණ්‍ය මහෝත්සවයක් වූ මෙම අවස්ථාවට සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වී ඇත. සමගි පෙරමුණු රජය පැවතුණු 1970 දශකය රුසියානු ලංකා දේශපාලන සබඳතා තදින් පැවතුණු යුගයක් විය. මේ පසුබිම ඔස්සේ අතුකෝරල මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකාරකත්වයෙන් රුසියානු සරසවිවල උසස් අධ්‍යාපන වරම් හිමි කර ගැනීමට නාලන්දීයයන්ට අවකාශ උදා විය. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළ වැනි ජාතික විභාගවලින් දිවයිනෙන් ප්‍රමුඛයන් නාලන්දාවෙන් බිහිවෙමින් අධ්‍යාපන අංශයෙන් නාලන්දාව ජය කෙහෙළි නැංවීය. කනිෂ්ඨ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය පිහිටුවමින් ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්, පාසල් සංවර්ධන සමිති ආදිය අද පවතින අයුරින් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ ගෞරවය සුගුණදාස අතුකෝරල මැතිතුමන්ට හිමි වෙයි. නාලන්දාවෙහි නූතන නවෝදයෙහි පියා ලෙසින් අතුකෝරල විදුහල්පතිතුමා හැඳින්විය හැකිය. ගුණපාල වික්‍රමරත්න යුගය හා සුගුණදාස අතුකෝරල යුගය නාලන්දාවෙහි යශෝරාවය දසත පතල වූ යුගයන් විය. දේශපාලනඥයන් ද, ඉහළ අධ්‍යාපන බලධාරීන් ද, ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ද අන්‍ය උසස් විදුහල්වල ඉගෙනුම ලද තම දරුවන් ඒවායින් ඉවත් කොට නාලන්දාවට ඇතුළත් කිරීම සුලභ සිදුවීමක් විය. නාලන්දාවේ කථාව....012 https://www.facebook.com/Nalanda.College.Buddhist.Association/photos/a.122916221122076.30256.112560992157599/707867669293592/?type=3&theater

Pl scroll down to read in Tamil and English. හිතවත් ඔබ සැම වෙත, අපි පසුගිය මාස හතක පමණ කාලයක් තිස්සේ ‘නිවුන් පාසැල්’ වැඩසටහනක් ගොඩනංවමින් සිටියෙමු. මේ සඳහා මාන්කුලම් හි මල්ලාවි කළාපයෙන් දෙමළ මාධ්‍ය පාසැලක් ද කැබිතිගොල්ලෑව කලාපයෙන් සිංහල මාධ්‍ය පාසලක් ද තෝරා ගත්තෙමු. එම පාසල්වලට අවස්ථා කිහිපයක දීම යමින් පාසැල් දෙකෙහි ඇතැම් මූලික අවශ්‍යතා සපුරා දෙමින් විශ්වාසය ගොඩනැංවීම මේ කාලය තුල අපවිසින් සිදුකරන ලද මූලික කාර්යයි. මේ තෝරාගත් පාසල්වලට සම්බන්ධ දෙමාපියන් ද, සිසු සිසුවියන් ද, ගුරුවරගුරුවරියන්ගෙන් වැඩිදෙනෙකු ද පසුගිය ගැටුමෙන් ඍජුව හා වක්‍රව වේදනාකාරී අත්දැකීම් ලැබූ අයයි. විශේෂයෙන් ම පාසැල් දෙකේ විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනා ගැටුමේ දෙපස සිට එකසේ බැට කෑ දෙදෙනෙකි. අප සැලසුම් කරන වැඩසටහන මුලික වසයෙන් වසරක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙයි. මෙම වැඩසටහන මගින් පාසැල් දෙකෙහි දරුවන්, දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් අතර යහපත් මනුෂ්‍ය සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම සඳහා පහසුකම් සැපයෙන අතර පොදුවේ සමස්ථ සමාජයම සුවපත්විම අවධාරණය කෙරෙන ‘සුවපත්වීමේ’ මාදිලියක් ගොඩනංවා ගැනීමට අපි උත්සහ කරන්නෙමු. ඒ පසුගිය අවි ගැටුමෙන් සමස්ථ සමාජයම විවිධ මට්ටම්වලින් අධ්‍යාත්මිකව තුවාල ලබා ඇති බව අපට බරපතල ලෙස පෙනී යන බැවිනි. මේ නිසා අපගේ අදහස වන්නේ සමස්ථය අමතක කොට තෝරාගත් පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් හෝ ප්‍රදේශ පමණක් ඉලක්ක කරගත් සංහිඳියා වැඩසටහනකින් එතරම් ඵලක් නොවන බවයි. පාසල් දෙක අතර කෙරෙන පළමු ක්‍රියාකාරකම ලෙස දෙසැම්බර් නිවාඩු කාලය තුළ පාසැල් දෙකේම 9 සහ 10 යන ශ්‍රේණිවල සිසුසිසුවියන් බණ්ඩාරගම සර්වෝදය ආයතනයේ දී පස්දින නේවාසික වැඩමුළුවකට සහභාගී වන අතර ඒ ඔවුන් එකිනෙකා හමුවන පළමු අවස්ථාවයි. මෙම දින පහක වැඩමුළුව තුළ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සහ අත්දැකීම් වලට විවෘත වීම මගින් මෙම දරුවන් තුළ යහපත් ආකල්ප වර්ධනය විම අපේක්ෂා කෙරෙන දිගුකල් පවත්නා මිතුදම් වර්ධනය වීම ද සිදුවනු ඇති. තව ද දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන් සඳහා ද වෙනම ක්‍රියාකාරකම් පැවත් වේ. මේ දිනවල අපි මෙම වැඩසටහනෙහි අන්තර්ගතය සහ ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීමෙහි යෙදී සිටිමු. පාසැල් සිසු සිසුවියන් 64 ක්, විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනා ද සහිත ගුරුභවතුන් 10 දෙනෙක්, එක පාසැලකින් පස්දෙනා බැගින් දෙමාපියන් 10 ක්, මුළු එකතුව 84 ක් මෙම වැඩසටහනට පැමිණෙන අතර අපගේ පහසුකම් සපයන්නන්, භාෂා පරිවර්තකයින් ස්වේච්ඡා සහායක විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහිතව සම්පුර්ණ පිරිස සියයක් පමණ වනු ඇත. මේ අප මෙතෙක් සිදුකරන ලොකුම වැඩසටහනයි. මෙම ක්‍රියාකාරකම ද සහිත වසරක වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරමේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නගරයෙහි වසන සිංහල, දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනයාගෙන් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා සංහිඳියා සමුළුව වල්පොළ රාහුල ආයතනය සමග එක්ව කටයුතු කරනු ලබයි http://www.slreconsyd.org.au/. අප ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා සංවිධාන, වෙනත් ආධාර ලබාදෙන ආයතන හෝ රජය වෙතින් කිසිත් අධාරයක් මෙතෙක් ලබා නොගත්තෙමු. ඒ වෙනුවට අප ජාති ආගම් භේදයකින් තොරව පොදුජනයා වෙත විශ්වාසය තබා වැඩකළෙමු. මෙම වැඩසටහනේ දීත් අපගේ ප්‍රතිපත්තිය එයම වේ. මෙම වැඩසටහනෙහි අපේක්ෂිත අයවැය වාර්තාව ළඟ දීම අපි පළ කරන්නෙමු. ඔබ යම් පරිත්‍යාගයක් කිරීමට කැමති නම් ඔබේ නිවසේ, කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් පොදු තැනක මෛත්‍රී භාවනා වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන්න. අප ආයතනයේ භික්ෂූන් වහන්සේ කෙනෙකු පැමිණ එම වැඩසටහන සිදුකරනවා ඇත. ඔබේ හිතවතුන් සමග වඩා නිදහස් පොදු අවකාශයක එය සිදුකරන්නට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් කුඹුක්ගහදූවේ පිහිටි අප ආයතන භුමියේ ද එය සිදුකළ හැකිය. මෙම වැඩසටහනේදී ඔබ කරන පරිත්‍යාගය ආයතනයේ වැඩසටහන් සම්බන්ධිකාරක වරයා වෙත හෝ අපගේ ආයතනයේ ගිණුමට බැරකර අදාළ රිසිට්පත් වැඩසටහන් සම්බන්ධිකාරක වරයාවෙත ලැබෙන්නට සලස්වන්න. එම පරිත්‍යාග අපි මෙම වැඩසටහන සඳහා යොදවන්නෙමු. මේ ආකාරයට මෛත්‍රී භාවනා වැඩසටහනක් මගින් වැඩිපිරිසක් සම්බන්ධ කරගත් ප්‍රවේශයක් අප ගන්නේ තෝරාගත් පිරිසක් නොව අප සැවොම සුවපත් වියයුතුය යන පදනම් දර්ශනයේ සිටයි. මෛත්‍රීය වැඩීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කිරීමට හෝ එවැන්නකට සහභාගී වීමට ඔබගේ ආගමික පසුබිම/ ආගමක් නො ඇදහීම ගැටළුවක් නොවේ. මෛත්‍රිය වැඩිම අප සැමට එකඟවිය හැකි අභ්‍යාසයක් වන බැවිනි. அன்புள்ள நலன் விரும்புனர்களுக்கு , நாங்கள் இரட்டை பாடசாலை நிகழ்ச்சியை கடந்த ஏழு மாதங்களாக விருத்தி செய்துகொண்டிருக்கின்றோம்.இதற்கான திட்டமிடலை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பித்தோம். நாங்கள் மல்லாவி பகுதியில் மாங்குளத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தமிழ் பாடசாலையையும் அனுராதபுரம் கேபாடிக்கொள்ளவாவில் அமைந்துள்ள ஒரு சிங்கள பாடசாலையையும் இந்நிகழ்ச்சிக்காக தெரிவு செய்துள்ளோம்.இப்பாடசாலையை சேர்ந்த பெரும்பாலான பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கடந்தகால முரண்பாட்டினால் அதிர்ச்சியான அனுபவங்களை அனுபவித்துள்ளார் . உண்மையாகவே இவ்விரு பாடசாலைகளின் அதிபர்களும் சில ஆசிரியர்களும் 20 வருட கால முரண்பாட்டினால் நேரடியாக கடுமையான அனுபவங்களை அனுபவித்தவர்கள். இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாம் அடைய எதிர்பாக்கும் இலக்கானது இரு பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கிடையில் நட்பை கட்டியெழுப்புவதற்கு வசதி அமைத்து கொடுப்பதுடன் சிறந்த எதிர்காலத்தை கற்பனை செய்ய சிறுவர்களுக்கு உதவுவதும் ஆகும்.இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் சுகப்படுதலை மட்டுப்படுத்தாது முழு சமூகத்திக்கான சுகப்படுத்தலை விபரிக்கின்ற ஒரு புதிய மாதிரியை விருத்தி செய்ய நாம் முயற்சி செய்கிறோம். சமூகத்தின் அணைத்து உறுப்பினர்களும் காயப்பட்டுள்ளதாக நாம் ஏற்றுகொள்வதால் அனைவரும் நிலைமாற்றத்தை அடைய வேண்டும் என்ற தேவையை வலியுறுத்துகின்றோம். முதன்முறையாக இவ்விரு பாடசாலைகளின் 9ம் மற்றும் 10 ம் வகுப்பு மாணவர்கள் எதிர் வரும் டிசம்பர் மாத விடுமுறை நாட்களின் பண்டாரக்மாவில் 5 நாட்கள் சந்திக்கின்றார்கள்.இந்த 5 நாட்களிலும் செயற்பாடுகள் சுற்றுலா மற்றும் மக்களுக்கிடையிலான தொடர்புகள் என்பவற்றின் மூலம் அவர்களது மனங்களை நேர்மறையாக மாற்றக்கூடிய வித்தியாசமான அனுபவங்களை பெறுவார்கள். ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றற்றோர்களுக்கும்சமாந்தரமான வகுப்புகளும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் இந்த நாட்களில் இந்நிகழ்ச்சிக்கான உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகளை திட்டமிடுவத்திலும் வரைதலிலும் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். 64 சிறுவர்கள் இரு பாடசாலை அதிபர்கள் உட்பட 10 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 10 பெற்றோர்கள் உள்ளிட்ட 84 பேர்கள் இந்நிகழ்வில் 5 நாட்களும் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்கள்.எமது வசதிப்படுத்தினார்கள் தொண்டர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் உட்பட மொத்தமாக 100 பேர் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்கள்.இது மிகப்பெரிய செயற்திட்டம். இந்த ஒரு வருட நிகழ்ச்சியானது சிட்னியில் தமிழ் சிங்கள முஸ்லீம் ஆகிய மூவின மக்களையும் கொண்ட ஸ்ரீலங்கா மீளிணக்க மன்றம் வல்பொல ராஹுல நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. எமது இந்த முயற்சிக்கான உங்கள் உதவியை நாம் எப்பொழுதும் மனமார பாராட்டுவோம். எமது வரவு செலவு திட்டம் தயாரானதும் நாம் அதனை வெளியிடுவோம். இது ஒரு பெறுமதிமிக்க தகுயான செயற்திட்டம் என்று நீங்கள் கருதி உதவி செய்ய விரும்பினால் எமது திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளரை தொடர்பு கொள்ளவும். எமது வரவு செலவு திட்டத்துடன் இணைத்து தொடர்புக்கான தகவலை தருவோம். Dear well-wishers, We have been busy with developing a twin school program for about 7 months now. We started it in Last April. We have selected one Tamil medium school from Mallavi region in Mankulam and one Sinhala medium school from Kebithigollava in Anuradhapura for this program. We visited several times to these two schools, help to supply basic needs such as water filters, musical instruments, books and stationaries and build strong trust and relationship. Parents, students and most of the teachers of these both the schools have gone through traumatic experience of conflict. In fact both the principals and few teachers have faced direct and sever traumatic experience of the conflict during last 20years. Our aim through this program is to facilitate to build friendly relations among children, parents and teachers of both schools and to support children to dream a better future. Through this program we are trying to develop a new model of healing that emphasizes the need of healing the whole society and not selected individuals or groups. Our emphasis is the need of going through a transformation by all the members of the society since we accept that all the members of the society are wounded. As the first step, children of grade 9 and 10 of both the schools are meeting for the first time during coming December-vacation for 5 days at Bandaragama Sarvodaya. Through activities, exposure tours and interactions with people they will have a very different experience during these five days that changes their attitudes positively and build long running friendship. Parallel sessions are planned for the parents and teachers as well. These days we are busy with planning and designing the content and activities. 64 children, 10 teachers including both principals, 10 parents, altogether 84 people will be coming to Bandaragama on 9th. With our facilitators, volunteers and translators there will be almost hundred people together. So, it is a big project! This one year program is organized by Walpola Rahula Institute in collaboration with Sri Lanka Reconciliation Forum (SLRF) in Sydney which comprises Sri Lankan expatriates of Tamil Muslim and Sinhalese http://www.slreconsyd.org.au/. As an institute so far we never relied on any NGO, any funding agency or the government in finding funds. We always rely on the people irrespective of their religion or any other difference. In this program also we uphold the same policy. We will soon publish our budget. If you think this is a worthy work to support you can organize a loving kindness meditation program at your home or workplace or any other community center. If you need a calm place for that you can organize it at our institute premises as well. A member of our institute will facilitate the program. By engaging cultivating loving kindness you can transform yourselves and help others also to transform which is an essential factor for the healing of the society. There you can make your contribution or you can deposit your contribution in our bank account. You can contact our program coordinator to get more information during office hours.

@DFCC Toastmasters 2017-11-15

HAPPY BIRTHDAY TOASTMASTER GAYATHRI SIVAYOGANATHAN !!!

@Image Consultants 2017-11-08

Shout out to all the girls out there trying to love themselves in a world that's constantly telling them not to.

"සිප් මංසල" බ/ දියතලාව මහා විද්‍යාලයේදී... 2017 නොවැම්බර් 02 සහ 03 දෙදින දියතලාව, දියතලාව මහා විදුහල, ඇල්ලගම මහා විදුහල, කහගොල්ල ජාතික පාසල, කදුරුගමුව මිහිඳු විදුහල, අලුත්වෙල දකුණ කණිටු විදුහල යන විද්‍යාලවල සිසුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති ගණිත සම්මන්ත්‍රණයේ සොඳුරු මතකයන්...

@PATHE Academy 2017-11-06

Making the right choice today will determine how successful you will be tomorrow! Begin your professional studies with pending A/L’ results. Primarily offered study programmes; • Foundation Diploma in Health Sciences. • Advanced Diploma in General Nursing. • Advanced Diploma in Pharmaceutical Sciences. • Advanced Diploma in Medical Laboratory Technology. • Advanced Diploma in Physical Rehabilitation Medicine (Physiotherapy). • Graduate Diploma in General Nursing. Call us on 0721566566/ 0720239745 / 0720239735 or visit PATHE Academy, no 7, Rajaguru Sri Subuthi Mawatha, Colombo -06 for more details. www.patheacademy.com

දිනය :- 1987 නොවැම්බර් 02 ස්ථානය :- මහානාම විද්‍යාලය නිවේදක :- දිමල් දසංග අරන්දර සුබ උදෑසනක්.මේ කොලඹ මහානාම විද්‍යලයීය ප්‍රවෘත්ති විකාශන ඒකකයයි.... . . මහානාම විද්‍යාලය තුල ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කල දිනය නොහොත් එවකට ප්‍රවෘත්ති විකාශන ඒකකය ලෙස හැදින්වූ මහානාම විද්‍යාලයීය ජනමාධ්‍ය ඒකකයේ උපත සිදුවූ දිනය... සැබැවින්ම මහානාම ජනමාධ්‍ය ඒකකයේ ආරම්භක සාමාජිකයන්ගේ සිට වත්මන් සාමාජිකයන් දක්වා සියලු දෙනාටම එක්ව අභිමානවත් 30 වන සංවත්සරය සැමරීමට නොහැකි වීම පිළිබද කණගාටු නොවන්නෙමු. මන්ද කේක් ගෙඩියක් කපනවා වෙනුවට පරම්පරා ගනනාවක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹීමට සියලු දෙනාටම එක් විය යුතු කාළය එළඹ ඇති බැවිනි.

Don't waste time. කාලය නාස්ති කරන්න එපා. Call/ Viber or WhatApp 0766918082 to join Week End Batch No 16.

மன உறுதியுடன் உடல் உறுதியும் உயர்க - வீரம் தமிழன் அடையாளம் strength in heart and strength in ur physique both are important.

Which one is your childhood favorite? පොඩි කාලේ තමන් කැමතිම cartoon එක මොකක්ද?

https://www.youtube.com/watch?v=V3R-eWqk3cY&feature=share

This is a an inter-school red cross society project that was conducted by the joint partnership of the Royal College and Bishops College Red Cross Societies. The main objective of conducting these events were to get the red cross societies of all the leading schools in colombo and form the first ever forum with the approval of the Sri Lanka Red Cross Society. There were many activities conducted with the goal of getting the members of the different schools to work together and presentations were made by the members introducing their school and red cross society. During the first phase of “Unity 2017” 2 new red cross societies were established in schools which previously did not have a red cross society. During the forum it was established that each school will conduct an event inspired by this one.

Change Your Profile Pic - All Kannangarain https://www.isupportcause.com/campaign/proud-kannangarain

Cities

Ahungalla
Akkaraipattu
Akurana
Akuressa
Alagalla Pahalagama
Algama
Alubomulla
Alutgama
Aluthgama
Aluthkade
Ambagahahena
Ambalangoda
Ambalantota
Ambana
Ampara
Amparai
Andiambalama
Angoda
Angunakolapelessa
Ankumbura
Anuradhapura
Aragoda
Aranayaka
Aruppola
Asideniya
Attanagalla
Attidiya
Aturugiriya
Avissawella
Badabeddegama
Badalgama
Badalkumbura
Baddegama
Badulla
Balangoda
Bambalapitiya
Bandaragama
Bandarawela
Banduragoda
Batagama North
Battaramulla
Batticaloa
Batuwatta
Beliatta
Bemmulla
Bentota
Beravilla
Berawawala
Beruwala
Bibile
Bingiriya
Biyagama
Bogala
Bogawantalawa
Bokalagama Pelapitigama
Bolabotuwa
Bopagama
Boralesgamuwa
Borella
Borupana
Bulathkohupitiya
Buthpitiya
Buttala
Chavakachcheri
Chilaw
Chilaw Town
Colombo
Colpetty
Columbo
Dalugama
Dalupatgedara
Dambadeniya
Dambulla
Dandugama
Dankotuwa
Danowita
Dedigomuwa
Dehiattekandiya
Dehigahapitiya
Dehiowita
Dehiwala
Dehiwela
Dekatana
Deltota
Demalagama
Demanhandiya
Denipitiya
Deniyaya
Depanama
Deraniyagala
Dewalapola
Dickoya
Diddeniya
Digala
Digana
Diulpitiya
Diwulapitiya
Diwulwewa
Diyatalawa
Dodamitiyawa
Dodanduwa
Dodangoda
Dombemada
Dompe
Dumbuluwa
Dummalasuriya
Dunagaha
Eheliyagoda
Ekala
Ella
Ellakkala
Elpitiya
Embilipitiya
Enderamulla
Eppawala
Eravur
Ethul Kotte
Ettampitiya
Ettukala
Etulkotte
Galagedara
Galagedera
Galapitamada
Galboda
Galigamuwa
Galkissa
Galle
Gallegama
Galnewa
Gampaha
Gampaha Alutgama
Gampaha Ihalagama
Gampola
Ganemulla
Ganewatta
Gangodawela
Gawagomuwa
Gelioya
Ginigathena
Giridara
Godagala
Godagama
Godagedara
Godakawela
Gonaduwa
Gonahena
Gonapola
Gonawala
Gonawila
Gorokgoda
Govinna
Hakmana
Haldummulla
Haltota
Hambantota
Hanwella
Hapugala
Hapugastalawa
Hapugastenna
Haputale
Hekitta
Hendala
Henegama
Hettipola
Hindagala
Hindagolla
Hingurakgoda
Hokandara North
Hokandara South
Hope
Horana
Horombawa
Hungama
Hunnasgiriya
Ilipangamuwa
Imaduwa
Imbulgoda
Indibedda
Indolamulla
Indurana
Induruwa
Ingiriya
Ja Ela
Ja-ela
Jaffna
Kabalewa
Kabilidowa
Kadarawa
Kadawata
Kadugannawa
Kaduwela
Kahataowita
Kahatuduwa
Kahawatta
Kalaeliya
Kalagedihena
Kalalgoda
Kalapaluwawa
Kalawa
Kalawana
Kaldemulla
Kaleliya
Kalmunai
Kaluaggala
Kalubovila West
Kalutara
Kalutara North
Kalwana
Kamburupitiya
Kanangomuwa
Kanattagoda
Kanda
Kandagammulla
Kandana
Kandangoda
Kandy
Kapugoda
Karagampitiya
Karandeniya
Katana
Kataragama
Katubedda
Katugastota
Katukurunda
Katunayake
Katuneriya
Katuwalamulla
Katuwawala
Katuwella
Kegalla
Kegalle
Kehelbaddara
Kekirawa
Kelaniya
Kelepitimulla
Kendagolla
Kilinochchi
Kimbulapitiya
Kirama
Kirillapone
Kirillawala
Kirindiwela
Kiriwan Eliya
Kiriwattuduwa
Kochchikade
Kodapaluwa
Kodikamam
Koggala
Kohuwala
Kokuvil
Kolahacade
Kolonna
Kolonnawa
Kondavil
Koonwewa
Kosgama
Kosgoda
Koslanda
Koswatta
Kotadeniyawa
Kotagala
Kotalawala
Kotmale
Kottawa
Kottawa South
Kotte
Kotugoda
Kuliyapitiya
Kumballuwa
Kumburegama
Kundasale
Kunumada
Kurunduwatta
Kurunegala
Kuruwita
Landewela
Liyanagemulla
Loluwagoda
Lunuwila
Madakotuwa
Madampe
Madapatha
Madawala
Madiwela
Maduruwita
Magalkanda
Maggona
Mahabage
Mahagama
Mahakeliya
Mahara
Mahara Prison
Maharagama
Mahawatta
Mahawewa
Mahinkanda
Mahiyangana
Maho
Makandana
Makandura
Makola
Makola North
Makola South
Malabe
Malagala
Maligawatta
Malwana
Mampe
Maradana
Maradankadawala
Marassana
Marawila
Maskeliya
Maspanna
Matalana
Matale
Matara
Mattakkuliya
Mattegoda
Matugama
Mawanella
Mawathagama
Mawella
Meegastenna
Meetotamulla
Menikhinna
Middeniya
Mihintale
Millewa
Minuwangoda
Mirigama
Modara
Molligoda
Monaragala
Moneragala
Moragala
Morapitiya
Moratuwa
Morontuduwa
Mottampandura
Mount Lavania
Mount Lavina
Mount Lavinia
Mudungoda
Mulgirigala
Mulleriyawa
Mutwal
Nagollagama
Nalluruwa
Narahenpita
Narammala
Nattandiya
Naula
Nawagamuwa
Nawala
Nawalapitiya
Nawinna
Neboda
Negombo
Nelliya
Nelundeniya
New Town
Nikahetikanda
Nintavur
Nittambuwa
Nivithigala
Nivitigala
Niyadurupola
Nugagoda
Nugegoda
Nuwara Eliya
Old Peradeniya
Oluvil
Orugodawatta
Oruwala
Padukka
Pagoda
Pallewela
Palugahawela
Pamunugama
Panadura
Panaliya
Pannala
Pannipitiya
Paragahadeniya
Parakaduwa
Passara
Pasyala
Pathegama
Payagala North
Payingomuwa
Pelellegama
Peliyagoda
Pepiliyana
Peradeniya
Pilimatalawa
Piliyandala
Pinwatta
Pitigala
Poddala
Polgahawela
Polgasowita
Polgolla
Polonnaruwa
Polpithigama
Pore
Pothuhera
Pothupitiya
Pulluhena
Pundaluoya
Pussellawa
Puwakpitiya
Rabbidigala
Radawana
Raddolugama
Raddoluwa
Ragala
Ragama
Rajagiriya
Rambukkana
Ranala
Ranwala
Ratnapura
Rattanapitiya
Rattota
Ratukobodigala
Rikillagaskada
Ruwanwella
Seeduwa
Siddamulla
Sigiriya
Slave Island
Sorikalmunai
Sri Jayewardenepura Kotte
Talangama South
Talapathpitiya
Talawakele
Talawatugoda
Tangalle
Tawalantenna
Teldeniya
Thalapathpitiya
Thilakodagama
Thimbiriwewa
Thotagamuwa
Tissamaharama
Tittapattara
Trincomalee
Tudella
Tulhiriya
Udahamulla
Udammita
Udatuttiripitiya
Udubaddawa
Udugampola
Udugoda
Ukuwela
Ulapane
Unawatuna
Undugoda
Uragasmanhandiya
Uraniya
Urapola
Urundayandaluwa
Ussapitiya
Vathiri
Vavuniya
Veyangoda
Wadduwa
Waga
Wagawatta
Wahakotte
Walgama
Walmoruwa
Warakapola
Wariyapola
Waskaduwa
Wathupitiwala
Watinapaha
Wattala
Watumulla
Watupitiwala
Welamboda
Weligama
Welikada
Welimada
Welimada Town
Welipennagahamulla
Welipitiya
Weliwita
Wellampitiya
Wellawatta
Wennappuwa
Wewaldeniya
Yabaraluwa
Yakkaduwa
Yakkala
Yakkalamulla
Yatihena
Yatiyantota