Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kopernika 3, 22-200 Włodawa


Latest Updates

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-15

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE!!! SZKOŁA SP2 Włodawa POTRZEBUJE NIEODPŁATNIE DZIAŁAJĄCEGO ODTWARZACZA VHS DO CELÓW PRZEGRANIA MATERIAŁÓW Z KASET VHS DO WERSJI CYFROWEJ. ODTWARZACZ MOŻNA ZOSTAWIĆ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-13

PODZIĘKOWANIE ZA SZLACHETNĄ PACZKĘ http://sp2wlodawa.pl/

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-11

PODSUMOWANIE SZKOLNEGO PROJEKTU „TEATRZYK KAMISHIBAI”

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-05

ŚWIĘTO WOLONTARIUSZY http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/47_12_05122017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-03

OPIEKUNKI KOŁA WOLONTARIATU NAGRODZONE W KONKURSIE BARWY WOLONTARIATU

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-12-01

II SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY PROMUJĄCY ZDROWIE PSYCHICZNE „W ZGODZIE I RADOŚCI”

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-24

WYCIECZKA DO BAJECZNEJ KRAINY BOMBEK http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/44_11_24112017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-22

SPOTKANIE Z PANIĄ KATARZYNĄ SZYNAL- PRACOWNIKIEM SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W CHEŁMIE

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-22

KONSEKWENCJE PRAWNE NIEWŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW - SPOTKANIE Z POLICJANttp://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/43_11_24112017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-21

ZDJĘCIA II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/37_11_21112017/album/

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-16

TURNIEJ SPORTOWO-PROFILAKTYCZNY – „W ZGODZIE I RADOŚCI” http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/45_11_17112017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-16

SUKCES UCZENNIC Z KL. IV B W 21. JESIENNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-11-10

PRZEDŁUŻA SIĘ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA II WOJEWÓDZKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ DO DNIA 14 LISTOPADA 2017 R. DO GODZ. 14.00.

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-30

WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOłNIERSKIEJ 2017r. http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/24_10_30102017/WOJEW%D3DZKI%20KONKURS_PIOSENKI_PATRIOTYCZNEJ_I_%AFO%B3NIERSKIEJ%20%202017.pdf

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-26

WYCIECZKA KLAS DRUGICH DO „ KOZIEGO GRODU” http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/26_10_26102017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-26

URODZINY PRZEDSZKOLAKA – CZĘŚĆ I http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/21_10_26102017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-25

UCZNIOWIE KLAS V W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/31_10_25102017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-20

WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH DO JANOWCA I KAZIMIERZA http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/19_10_20102017/1718.html

@Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie 2017-10-18

LEKCJA PATRIOTYCZNA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W MBP http://www.sp2wlodawa.pl/aktualnosci_2017_2018/20_10_18102017/1718.html


See more learning institutes near Wlodawa

About

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

Mission

Misja szkoły Jesteśmy szkołą, która: promuje uniwersalne wartości; dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w gimnazjum; zapewnia uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki w nowocześnie wyposażonych pracowniach; oferuje nauczanie języka angielskiego i informatyki od klasy pierwszej; wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę z rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi; podejmuje działania integracyjne w procesie wychowania i nauczania, kształtując wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka; reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości; wspomaga rozwój twórczych predyspozycji ucznia i oferuje szeroki zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych; realizuje szereg programów profilaktycznych, przeciwdziałających przemocy, agresji, uzależnieniom i nałogom; poprzez swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze jest ukierunkowana na harmonijny rozwój dziecka. Wyróżnia nas profesjonalizm, wysoka jakość pracy i kreatywność.


Suggestions


Privacy Policy