Centrum Edukacji Ratownicta Medycznego

B-pa I. Świrskiego 38, 08-110 Siedlce


Latest Updates

@Centrum Edukacji Ratownicta Medycznego 2016-07-26

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zapisów na kursy on-line. W najbliższym czasie kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych. http://www.cerm.rmmeditrans.pl/

@Centrum Edukacji Ratownicta Medycznego 2016-04-07

Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego RM Meditrans w Siedlcach działające pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje: KURS DOSKONALĄCY DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410). Program kursu zatwierdzony jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego na podstawie w/w rozporządzenia. Za uczestnicto w kursie ratownik medyczny otrzymuje 120 punktów edukacyjnych. Czas trwania: 6 dni. Cena: 780 PLN /osobę. Terminy: 13.06.2016-18.06.2016 Zapisy na kurs: Anna Celińska tel. 507-703-430

@Centrum Edukacji Ratownicta Medycznego 2016-01-19

Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego RM Meditrans w Siedlcach w ramach szkolenia ustawicznego zaprasza lekarzy, pielęgniarki/rzy oraz ratowników medycznych na szkolenie doskonalące pt. „Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia. Elektroterapia zaburzeń rytmu serca”. Szkolenie ma charakter praktyczny i prowadzone jest w postaci symulacji medycznych z użyciem symulatora pacjenta. Szkolenie składa się z dwóch modułów: moduł 1 – wprowadzenie do symulacji; postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia na poziomie BLS, KPP oraz ALS; sposoby udrażniania dróg oddechowych; zastosowanie nowoczesnych technik uciskania klatki piersiowej moduł 2 – badanie pacjenta przytomnego; różnicowanie – pacjent stabilny/niestabilny; postępowanie w zaburzeniach rytmu serca; podsumowanie Moduły 1 i 2 stanowią integralną całość i trwają łącznie 16 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch odrębnych terminach (2 razy po 8 godzin). Grupy ćwiczeniowe 9 osobowe (praca w trzech zespołach trzyosobowych). Za uczestnictwo w każdym module szkolenia uczestnik otrzymuje 8 punktów edukacyjnych. Zastosowanie debriefingu prowadzonych działań ratunkowych. Koszt szkolenia wynosi 149 PLN za jeden moduł. Dla pracowników i świadczeniodawców RM Meditrans w Siedlcach – koszt 99 PLN.


See more learning institutes near Siedlce

Description

Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego to placówka szkoląca utworzona w 2008 roku. Stworzona z myślą o tych, którym życie ludzkie nie jest obojętne. Jej zadaniem jest przygotowanie Państwa w profesjonalny sposób do udzielania pomocy w każdej sytuacji. Nasi instruktorzy są czynnymi zawodowo ratownikami medycznymi z wieloletnim doświadczeniem. Staramy się, aby z naszych usług i produktów każdy był w pełni zadowolony. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ofertą szkoleń.


Suggestions


Privacy Policy