Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach

Czułczyce 71, 22-107 Sawin


Latest Updates

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-11-13

27 października 2016 r. 14 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach pod opieką Dominiki Świetlickiej i Sławomira Korpysza uczestniczyła w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Została ona zorganizowana przez Oddział PTTK w Chełmie przy współudziale Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. W wycieczce wzięło udział ok. 90 turystów z Chełma, Opola Lubelskiego, Poniatowej, Janowa Lubelskiego, Sawina i Czułczyc. Pierwszym punktem programu był Emilcin, gdzie znajduje się jedyny w Polsce pomnik UFO. Tutaj został rozegrany konkurs na najbardziej pomysłową maskę ufoludka. Wśród 19 przygotowanych wcześniej masek cztery wykonali uczniowie z Czułczyc. Maska wykonana przez Szymona Sitarczuka została sklasyfikowana przez komisję na VI miejscu. Jakub Palenik zajął VIII miejsce, a wyróżnienia otrzymali Adrian Polakowski i Jakub Szulędzki. Uczestnicy wędrowali ścieżką dydaktyczną na Złotą Górę, gdzie znajduje się pomnik i tablica upamiętniająca bitwę z okresu Powstania Styczniowego. Zwiedzali klasycystyczny pałac oraz Muzeum Regionalne w Kluczkowicach oraz sanktuarium Św. Stanisława w Piotrawinie z gotyckim kościołem, kaplicą i pałacem. Duże wrażenie zrobił punkt widokowy na dolinę Wisły w kamieniołomie koło Piotrawina. 40 metrowa ściana ukazuje tam jeden z największych i najciekawszych w Europie profili geologicznych z końca okresu kredowego. Było też ognisko turystyczne z kiełbaskami oraz konkurs krajoznawczy, w którym równorzędne I miejsce zajął Konrad Oliferuk, III - Ola Niedźwiecka, IV Karolina Haponiuk, V Jakub Traczyński, zaś VI równorzędne Dominik Łochnicki i Paulina Sitarczuk. Przy ognisku Ola Niedźwiecka otrzymała legitymacje członkowską PTTK.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-11-13

11 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Człlczycach byli obecni na mszy w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym uw Sawinie. Poczet Sztandarowy w składzie: Paulina Sitarczuk, Kamila Woch, Karolina Haponiuk oraz Konrad Oliferuk i Jakub Traczynski godnie reprezentował nasza szkołę podczas mszy oraz złożeniu wieńców przy pomniku Powstania Styczniowego. Ponad to, uczniowie wzięli udział w biegach niepodległościowych. Szymon Sitarczuk zajął drugie miejsce. Gratulujemy 🙂 Dominika Świetlicka.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-10-20

Dnia 20 października 2016 roku uczniowie klas II i V zaprezentowali program artystyczny z okazji 38 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II pt."Miłość wszystko zwycięża." Narratorzy Weronika Zawadka i Szymon Sadurski przedstawili najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły. Następnie wszyscy uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania. Kim był papież Jan Paweł II ? Czego uczy nas Ojciec święty, patron naszej szkoły? Drugoklasiści przypomnieli słowa Ojca św. i jego przesłanie. Usłyszeliśmy, że Jan Paweł II jest dla nas wzorem do naśladowania. Papież uczy wiary, modlitwy, szacunku do przyrody, miłości bliźniego, poszanowania godności człowieka, miłości do Ojczyzny, zachowania godności w cierpieniu i chorobie oraz wskazuje drogę do świętości. Wypowiedziom uczniów towarzyszyły pieśni : Barka, Wadowice oraz Biały Pasterz, a także piękne wiersze. Niech patron naszej szkoły rozpala serca miłością i pomaga realizować drogowskazy życia . Pani Danuta Krajewska, Joanna Skórzewska.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-10-13

Dnia 14.10.2016 r w Szkole w Czułczycach o godzinie 11.30 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem Pani Alicji Rudnickiej i Pani Anety Oskierko przygotowali piękną akademię dla nauczycieli. Po przedstawieniu Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom Pani Danucie Krajewskiej, Anecie Oskierko, Elżbiecie Mędrykowskiej. Również nagrodził nauczycieli Pan Wójt Panią Danutę Krajewską, Anetę Oskierko, Dorotę Gmitruk. Po części oficjalnej i akademii Grono Pedagogiczne spotkało się przy wspólnym poczęstunku. Joanna Skórzewska

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-09-29

29 września obchodzimy Dzień Głośnego Czytania , ogłoszony przez Izbę książki poraz pierwszy w 2001 roku w nawiązaniu do rozpoczętej w czerwcu 2001 roku kampanii " Cała Polska Czyta Dzieciom".Dlatego też w naszej szkole inaugurujemy tego dnia głośne codzienne czytanie dzieciom. W świetlicy szkolnej na początku zajęć codziennie przez 10-20 minut czytane są fragmenty książek . Natomiast raz w miesiącu akcja czytania pod hasłem "KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM" będzie prowadzona w świetlicy czas czytania ok 1 godzina . Czytającymi będą nauczyciele, rodzice, dziadkowie, starsi uczniowie i inni goście.Odbiorcami będą całe klasy "O" do III wraz z wychowawcami. W program wpisane są konkursy plastyczne, czytelnicze, recytatorskie. Dzisiaj przypada rocznica urodzin Janiny Porazińskiej autorki książek dla dzieci takich jak: "SZEWCZYK DRATEWKA" "KUBUŚ MAJSTRA LEPIGLINY". Dzisiaj czytany był "SZEWCZYK DRATEWKA" Czytającymi były nauczycielki Pani Danuta Krajewska, Dorota Łopuszyńska, Joanna Skórzewska. Treść napisała Joanna Skórzewska.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-09-25

Jak co roku we wrześniu wspominamy tragiczne wydarzenia z roku1939,gdy 1 września zamiast pierwszego dzwonka w szkole Polacy usłyszeli świst bomb - wybuchła II wojna światowa. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali akademie , aby wyrazić głęboki szacunek dla tych, którzy walczyli za Ojczyznę. Podczas akademii uczniowie przypomnieli wydarzenia z pierwszych dni września 1939 roku : atak Niemiec na Polskę , wojną obronną i atak ZSRR. Wspominaliśmy również tych, którzy oddali życie za swój kraj walcząc z okupantem podczas trwającej niemal 6 lat wojny. Ta patriotyczna postawa i obecny tego dnia duch historii z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-09-20

Dnia 19.09.2016 r w nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Udział w sprzątaniu wzięły klasy I - IV z wychowawcami klas. Celem tej akcji było wpojenie dzieciom , że człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą i nie niszczyć swojego środowiska naturalnego.

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-09-15

Dnia 14.09.2016 roku w naszej szkole w Czułczycach gościliśmy uczniów ,nauczycieli z Zespołu Szkół w Sawinie. Celem przybycia był IV Rajd Pieszy po terenie Gminy Sawin z cyklu "POZNAJEMY NAJBLIŻSZĄ OKOLICĘ ". Organizowany przez Zespół Szkół w Sawinie przy współudziale Urzędu Gminy , GOK, Szkoły Podstawowej w Czułczycach oraz Nadleśnictwa Chełm. W rajdzie uczestniczyło ok 280 uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Bukowie Wielkiej , Czułczyc i Wólki Petryłowskiej oraz Zespołu Szkół w Sawinie. Trasa rajdu prowadziła z Sawina przez Chełmski Park Krajobrazowy,Sajczyce do Czułczyc. Młodzi turyści zwiedzali Kościoły w Sawinie, Przysiółku i Czułczycach oraz Cmentarz Prawosławny w Czułczycach . Na mecie rajdu w Szkole w Czułczycach na utrudzonych turystów czekała grochówka. Rozstrzygnięto konkurs WIEDZY O GMINIE SAWIN. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej najwięcej punktów zdobyli : Patrycja Powaga (Sawin) Wiktoria Łolik (Sawin) .III miejsce Karolina Haponiuk (Czułczyce), Kacper Miazio. IV miejsce Jakub Traczyński (Czułczyce), Grażyna Łubkowska (Bukowa Wielka), Patrycja Sitarczuk(Sawin). Spośród gimnazjalistów zwyciężyli : Natalia Wrona przed Bogdanem Zielińskim i Jakubem Grelem . Oprócz poznania ciekawych zakątków naszej Małej Ojczyzny , rajd był okazją do integracji uczniów ze wszystkich szkół , oraz zdobycia punktów na odznaki turystyczne. Nagrody ufundowane były przez radnego Pana Huberta Wicińskiego a wręczone zostały przez wicewójta Pana Andrzeja Czerwińskiego .

@Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach 2016-09-12

W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach w dniu 5.09.2016r od godziny 9 czytaliśmy wspólnie - uczniowie , nauczyciele , Pani Dyrektor - fragmenty " Quo vadis" eposu historycznego naszego noblisty Henryka Sienkiewicza . Obecni słuchali historii o prześladowaniu pierwszych chrześcijan w Rzymie za czasów Nerona w ogromnym skupieniu i z zaciekawieniem. Dopełnieniem czytania były dwa krótkie fragmenty filmu -adaptacji czytanego dzieła . Mamy nadzieję , że dzisiejsze spotkanie zachęci uczniów doczytania książek.


See more learning institutes near Hredków

Privacy Policy