Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS

Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland


Latest Updates

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2017-04-23

Dnia 6 kwietnia 2017 roku w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”. Miejscem obrad był budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS przy współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMCS. Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji nad równowagą między decentralizmem jako podstawowym atrybutem państwa demokratycznego, a zadaniami pozostającymi w gestii centralnych organów państwa. Cel ten został w stu procentach zrealizowany dzięki wspaniałym prelegentom i wszystkim sympatykom Konferencji. Należy podkreślić, że konferencja była bogata w bardzo ciekawe, stojące na wysokim poziomie merytorycznym wystąpienia oraz dyskusje, które ze względu na swoją interesującą tematykę często wykraczały poza ramy czasowe. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim patronom konferencji, prelegentom a także pozostałym uczestnikom.

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2017-01-28

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMCS ma przyjemność zaprosić młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Lublinie. Samorząd stanowi jedną z najważniejszych form organizacji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym państwie. Przywrócenie w Polsce samorządu w 1990 r. na szczeblu gminy, a następne w 1999 r. na szczeblu powiatu i województwa, stanowiło jeden z zasadniczych fundamentów demokratycznego państwa prawnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., kontynuując rozwiązania prawne przyjęte na początku okresu transformacji, podniosła zasadę decentralizacji władzy publicznej i szerokiego samorządu do rangi zasad naczelnych ustroju, stwarzając szerokie podstawy do rozwoju zarówno samorządu terytorialnego, jak i samorządu zawodowego i gospodarczego oraz innych jego form. Organizowana Konferencja będzie ważnym wydarzeniem ze względu na jej cel, którym jest podjęcie dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy samorządami a władzą wykonawczą na szczeblu centralnym i terenowym, a w szczególności równoległych, współistniejących tendencji – decentralizacji i centralizmu. Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie w szczególności następujące zagadnienia: - istota samorządu a konstytucyjna zasada decentralizacji, - ewolucja i tendencje w zakresie podziału terytorialnego państwa, - formy samodzielności samorządów i ich ochrona, - wpływ reform samorządowych na ustrój Polski i innych państw współczesnych, - ewolucja prawa wyborczego do samorządów – aktualne tendencje, - nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego, - formy dialogu i współpracy samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego z organami władzy wykonawczej, - przejawy centralizmu w praktyce oddziaływania na samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy, - relacje samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego z władzą centralną w kontekście programów unijnych, - koncepcja podziału zadań samorządów we współczesnym ustawodawstwie polskim, - system finansowania samorządu terytorialnego, zawodowego i gospodarczego w świetle zasad decentralizacji i centralizmu. Udział w Konferencji Na Konferencje jest wolny wstęp. Organizatorzy nie przewidują zapisów dla uczestników biernych. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym w Konferencji mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem do 15 marca 2017 r. na adres e-mail: [email protected] Nadesłane prace będą podlegać merytorycznej ocenie przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Czas na wygłoszenie referatu podczas Konferencji będzie wynosił nie więcej niż 15 minut. Obrady będą odbywać się w panelach. Po Konferencji gwarantujemy publikację najlepszych zgłoszonych artykułów w recenzowanym wydawnictwie. Miejsce Konferencji: Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 Budynek Wydziału Prawa i Administracji UMCS, sale obrad, nr: 202 oraz 110. Sala 202 znajduje się na drugim piętrze, zaś sala 110 znajduje się na pierwszym piętrze Wydziału Prawa i Administracji UMCS, obok Auli Uniwersyteckiej. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje: - obiad, - zaświadczenie o uczestnictwie, - możliwość złożenia artykułu w recenzowanej publikacji. Materiały do pobrania: - formularz zgłoszeniowy -> https://docs.google.com/document/d/1xtYf7Q9VEQt1I50pzMKhaKGBY4nyxQQdYAdtWI2a4TI/edit?usp=sharing - zasady redakcyjne dotyczące abstraktu -> https://www.luminpdf.com/viewer/W6KJS4Q3i5ndTAfAm/share?sk=c460ed7b-7387-4892-9b18-5dba3b2ec2c9 Pytania dotyczące Konferencji należy kierować na adres e-mail: [email protected] Informacje oraz aktualności dotyczące konferencji są dostępne na: https://www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Parlamentarnego-UMCS-241760102829579/timeline oraz http://www.umcs.pl/pl/konferencje-naukowe-wydzialu-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,10425,ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-samorzad-miedzy-decentralizacja-a-centralizmem-06-04-2017r-,45341.chtm Serdecznie zapraszamy!

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-12-20

Dnia 19.12.2016 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze, którą zapewnili wszyscy uczestnicy. Serdecznie dziękujemy za przybycie. Jeszcze raz życzymy zdrowych, spokojnych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt :)

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-12-12

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Koła na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dnia 19.12.2016 r. o godz. 19:00 w sali numer 2. Wszystkich zainteresowanych prosimy o uiszczenie składki w wysokości 10 zł do 15.12.2016 r. Wpłaty należy dokonać do Anny Kurczak lub Dominiki Sikory. Serdecznie zapraszamy! Zarząd Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego UMCS

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-11-08

Staż i praktyczna wiedza dzięki Fundacja im. Lesława A. Pagi - czemu nie? https://web.facebook.com/FundacjaPagi/posts/1109946412375597

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-10-25

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS zaprasza na wyjście na strzelinicę. Wyjście odbędzie się 9 listopada 2016 r. ( środa) i zosatnie podzielone na 2 tury : - pierwsza 13:00-14:00 - druga 14:00-15:00 KOSZT : 60 zł W tej kwocie jest zawarte; - wejście na strzelnicę - szkolenie - 50 sztuk amunicji, broń sportowa ( krótka lub długa) Wejście na strzelnicę możliwe jest WYŁĄCZNIE za okazaniem DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI. Zapisy drogą mailowa od 25.10.2016 do 4.11.2016 r. [email protected] W tytule wiadomości nalezy wpisać: STRZELNICA. W treści należy zawrzeć takie informacje jak: -imię i nazwisko, -rok i kierunke studiów, -numer telefonu, -preferowaną godzinę. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-10-17

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresownaych na wyjazd studyjny do Sejmu, Senatu. W programie wyjazdu znajduje się również wizyta w Pałacu Kultury i Nauki, przewidziany jest także czas wolny. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy do 20.10.2016 r. poprzez kontakt email [email protected] W wiadomości należy podać imię, nazwisko, numer telefonu.

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-10-16

Serdeczne zapraszamy osoby pragnące należeć do Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego UMCS na spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się 17.10.2016 r. o godz.19:00 w sali numer 2.

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-05-17

16 maja 2016 r. Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS zorganizowało wyjazd studyjny do Sejmu, Senatu oraz Trybunału Konstytucyjnego. Podczas wizyty w Parlamencie mieliśmy przyjemność spotkać się z Panem Posłem Jarosławem Sachajko, który oprowadził nas po gmachu Sejmu oraz Senatu. Kolejnym punktem wyjazdu była wizyta w Trybunale Konstytucyjnym. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić budynek, posłuchać wykładu o historii konstytucji oraz porozmawiać o funkcjonowaniu Trybunału z Panem Adamem Jankiewiczem .

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-04-23

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukoorząd. Forma demokracji uczestnicząiejscem obrad był gmach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS przy współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMCS. Ten niezwykły czas, obfitował w bardzo wysoki poziom merytoryczny, znakomitych prelegentów, interesującą, zróżnicowaną i przekrojową, lecz jednocześnie bardzo szczegółową tematykę wystąpień. Liczne dyskusje, przekraczające często ramy czasowe, kontynuowane już poza porządkiem obrad i stale wypełniona po brzegi sala tylko potwierdzają jak ważnym tematem jest samorząd – zarówno terytorialny, zawodowy jak i gospodarczy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy patronom konferencji, prelegentom i pozostałym uczestnikom.

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-04-22

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjazd studyjny do Sejmu, Senatu i Trybunału Konstytucyjnego. Organizator zapewnia transport w obie strony. Koszt wyjazdu: 40 zł. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres [email protected] (w temacie WYJAZD, IMIĘ i NAZWISKO).

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-04-05

Przypominamy o Konferencji organizowanej przez nasze Koło porząd- Forma demokracji uczestnicządn 7-8.04.16r. Prezentujemy program wydarzenia i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. https://drive.google.com/file/d/0B8hJ5KzD-5ztM0JCTFhieWgyTzA/view

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-03-16

Pragniemy poinformować, że organizowana przez nas Konferencorząd - Forma demokracji uczestnicząostała objęta patronatem medialnym przez: - Palestra - Pismo Adwokatury Polskiej, - Radcę Prawnego. Zeszyty Naukowe, - Edukacja Prawnicza, - Radio Lublin, - Kurier Lubelski.

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-03-03

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej porząd - Forma demokracji uczestniczą

@Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS 2016-03-03

Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UMCS ma przyjemność zaprosić studentów i doktorantów do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Samorząd. Forma demokracji uczestniczącej”, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. w Lublinie. Budowa demokratycznego państwa i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego są jednym z największych osiągnięć Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat. W to zjawisko doskonale wpisuje się również rozwój samorządności. Organizowana Konferencja będzie ważnym wydarzeniem ze względu na jej cel, którym jest podjęcie dyskusji dotyczącej genezy i ewolucji, a w szczególności aktualnych problemów samorządu w Polsce. Obecni będą na nim zarówno teoretycy prawa oraz nauk politycznych, jak i przedstawiciele różnych samorządów ze względu na ich rodzaj działania oraz znaczenie dla społeczeństwa: terytorialnego, zawodowego oraz gospodarczego. Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie w szczególności: - formy i procedury prawotwórstwa samorządowego, - prawo wyborcze do samorządów, - ochrona samodzielności działalności samorządów, - tradycje regulowania samorządów w konstytucjach polski i państw europejskich, - genezę, funkcjonowanie i aktualne problemy samorządu terytorialnego, - wpływ reformy samorządowej na zmiany ustroju w Polsce, - nadzór i kontrola nad działalnością samorządu terytorialnego w Konstytucji, - role samorządów gospodarczych w demokratycznym państwie prawa, - samorząd zawodowy jako przedmiot regulacji konstytucyjnych, - przyszłość prawniczych samorządów zawodowych w kontekście proponowanych zmian prawnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym w Konferencji mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem do 20 marca 2016 r. na adres e-mail: [email protected] Nadesłane prace będą podlegać merytorycznej ocenie przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Gwarantujemy publikację najlepszych zgłoszonych artykułów w recenzowanym wydawnictwie. Koszt uczestnictwa w Konferencji: Pakiet I - 210 zł - nocleg w hotelu - 2 obiady - zaświadczenie o uczestnictwie - możliwość złożenia artykułu w recenzowanym wydawnictwie Pakiet II - 150 zł - 2 obiady - zaświadczenie o uczestnictwie - możliwość złożenia artykułu w recenzowanym wydawnictwie Nie ma możliwości modyfikacji pakietów. Materiały do pobrania: Formularz zgłoszeniowy - https://drive.google.com/file/d/0B8hJ5KzD-5ztOVhDQWhZeHNTWlk/view?usp=sharing Informacje dotyczące abstraktu - https://drive.google.com/file/d/0B8hJ5KzD-5ztTDZYbEVyeUd3SHM/view?usp=sharing Pytania dotyczące Konferencji należy kierować na adres e-mail: [email protected] Informacje oraz aktualności dotyczące konferencji są dostępne na: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Parlamentarnego-UMCS-241760102829579/timeline oraz http://www.umcs.pl/pl/samorzad-forma-demokracji-uczestniczacej-7-8-04-2016r-,9175.htm Serdecznie zapraszamy!


See more learning institutes near Lublin

About

Oficjalna strona Koła Naukowego Prawa Parlamentarnego UMCS działającego przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego.

Description

Działalnością Koła jest organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym, w szczególności konferencji, konkursów oraz warsztatów naukowych. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie parlamentaryzmu i prawa konstytucyjnego. Opiekunem Koła jest dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw.

Mission

Pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa parlamentarnego, prawa konstytucyjnego oraz dyscyplin pokrewnych. Wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym, a także integrowanie środowiska studenckiego oraz rozwijanie atmosfery koleżeństwa i współpracy wśród członków Koła.


Suggestions

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - UMLub

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Poland
College & University, Medical School, Medical & Health

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
College & University, College & University

Skillers

Wydział Humanistyczny UMCS, Room 24, Lublin, Poland
Education

Frelich Akademia Karate Okinawa Shorinryu

http://www.okinawakarate.lublin.pl/index.php/zajecia, Lublin, Poland
Martial Arts School

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Library, Education, College & University

Lubelskie Studium Teatralne UMCS / CSK

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, Poland
Performing Arts School

Studio Tańca Promenada

20-250 Lublin, Poland
Dance Studio, Sports Club

American Studies at UMCS

Pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4, 20-031 Lublin, Poland
College & University

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-037 Lublin, Poland
College & University, College & University

Biblioteka UMCS

Ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Poland
Library, College & University

Wydział Ekonomiczny - UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin Lublin, Poland
College & University, School, College & University


Privacy Policy