Discovery Park Białowieża

17-230 Białowieza, Bialystok, Poland


Latest Updates

@Discovery Park Białowieża 2015-06-01

Jest koniec maja, wreszcie słońce i trochę ciepła. Idealne warunki na rozpoczęcie życia. Wkrótce...

@Discovery Park Białowieża 2015-04-29

A gdyby tak spotkać się z taką modliszką twarzą w twarz ? :)

@Discovery Park Białowieża 2015-04-28

Dziękujemy za zainteresowanie :) Już wkrótce ujawnimy więcej szczegółów, a tymczasem gorąco zapraszamy do śledzenia naszej strony www.naturalspace.pl oraz odwiedzania Facebooka. Zachęcamy do udostępniania!

@Discovery Park Białowieża 2015-04-28

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszego Facebooka oraz odwiedzania strony internetowej www.naturalspace.pl Wkrótce więcej informacji!

@Discovery Park Białowieża 2015-04-28

Prezentowane na fotografiach modele owadów pochodzą z realizacji wykonanych przez Towarzystwo Projektowe Kreator w latach 2003 - 2011

@Discovery Park Białowieża 2015-04-28

Park wrażeń , emocji i odkryć ,,Bliżej natury” to Projekt Discovery Parku realizowany w Puszczy Białowieskiej przez Immersive Space Project Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwem Białowieża. W ramach projektu w latach 2016-2018 powstanie kilka obiektów : 1. Minirezerwaty chroniące rzadkie owady, 2. Park owadów – kolekcja modeli owadów wykonanych w dużej skali, rzadkie i charakterystyczne owady dla Puszczy Białowieskiej – lasów pierwotnych, 3. Zespół instalacji edukacyjnych – przestrzenne urządzenia edukacyjne, 4. Kolekcja roślin Puszczy Białowieskiej – ścieżka z prezentacją naturalnych botanicznych okazów in situ, 5. Geopark – ścieżka geologiczna pokazująca na przykładzie oryginalnych odkrywek historię geologiczną regionu. O stronę merytoryczną przedsięwzięcia zadbają znakomici specjaliści : Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski (entomologia) mgr inż. Marek Wołkowycki (botanika) dr inż. Włodzimierz Kwiatkowski (geologia) Realizacja planowana na 2016-2018, pierwsi goście będą mogli zwiedzać Discovery Park w 2016 r .

@Discovery Park Białowieża 2015-04-28

Ostrożnie, żuwaczki ! Portret Kłopotka Czarnego (Spondylis buprestoides) , fotografia wykonana przez znakomitego fotografika przyrody p. Grzegorza Okołowa.


See more learning institutes near Krzyze

About

Nowa inicjatywa na terenie Puszczy Białowieskiej.

Description

Park wrażeń , emocji i odkryć ,,Bliżej natury” to Projekt Discovery Parku realizowany w Puszczy Białowieskiej przez Immersive Space Project Sp. z o.o. w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwem Białowieża. W ramach projektu w latach 2016-2018 powstanie kilka obiektów : 1. Minirezerwaty chroniące rzadkie owady, 2. Park owadów – kolekcja modeli owadów wykonanych w dużej skali, rzadkie i charakterystyczne owady dla Puszczy Białowieskiej – lasów pierwotnych, 3. Zespół instalacji edukacyjnych – przestrzenne urządzenia edukacyjne, 4. Kolekcja roślin Puszczy Białowieskiej – ścieżka z prezentacją naturalnych botanicznych okazów in situ, 5. Geopark – ścieżka geologiczna pokazująca na przykładzie oryginalnych odkrywek historię geologiczną regionu. O stronę merytoryczną przedsięwzięcia zadbają znakomici specjaliści : Prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski (entomologia) mgr inż. Marek Wołkowycki (botanika), dr inż. Włodzimierz Kwiatkowski (geologia) Realizacja planowana na 2016-2018, pierwsi goście będą mogli zwiedzać Discovery Park w 2016 r .


Suggestions


Privacy Policy