HomeNorway

Sunde Learning Institutes

Latest Updates

Malin og Kathrin frå 2.klasse på KVV er for tida i arbeidspraksis på biblioteket. Dei ynskjer å invitere til lesestund måndag. Alle barn er hjarteleg velkomne.

@Halsnøy friskule 2015-04-22

Utdanningsdirektoratet har bekreftet mottak av vår søknad om godkjenning av Halsnøy Friskule. Det er søkt om å kunne starte opp ungdomsskule med godkjenning fra hausten 2016. Etter mottak av ein eventuell godkjenning frå Udir må skulen startes opp innen 3 år.

Suggestions