HomeNorway

Ler Learning Institutes

Latest Updates

@Åsheim Idrett 2017-11-09

Englandsturen neste år er planlagt finansiert gjennom inntektsbringende aktivitet i regi elever og foresatte. Salg av mat i kantina kommer i gang denne uka. 7 desember har vi kick off og salgskveld med produkter fra explendo. Gå inn her for å se hva explendo er for noe. https://www.explendo.no/om-explendo-

Woah!😦😁 Formasjonsflyging er fantastisk artig, men krever høy presisjon og nøyaktighet. 😉 Heldigvis vet vi hvordan vi "breaker av"✈️

Suggestions

Gauldal Seilflyklubb


Aviation School, Science, Technology & Engineering

Åsheim Idrett


Elementary School, Gym/Physical Fitness Center