HomeNorway

Jondal Learning Institutes

Latest Updates

Me lærer om primærfargane, ser på kunst laga med berre primærfargar, og lagar sjølve kunstverk med berre primærfargane (ja, litt svart og då...)

Suggestions