HomeNorway

Holden Learning Institutes

Latest Updates

@TOKHA 2018-06-26

Enda en ny mulighet dersom man skulle kjenne på at første valget ikke var riktig! Supert at utdanningssystemet fortsetter å bli enda mer fleksibelt 😊 Er du klar over hvilke muligheter du har? Har du spørsmål om lærlingeordningen og hvilke løsninger som finnes? Ta kontakt 😊

Suggestions

TOKHA


Business Service, Education