HomeNorway

Braaten Learning Institutes

Latest Updates

@Skole på nett 2017-12-06

Nye visittkort kommet i posten! Åpner for flere elever og flere kurs etter jul. Jeg underviser over skype eller på kontoret mitt i Gardvik. Fagene er primært engelsk, samfunnsfag, men jeg hjelper også med generell skolemestring og motivasjon. Jeg tilbyr også norsk trening for fremmedspråklige!

@Myrsnipa 2014-12-16

Myrsnipa har igjen litt. Alt på "ikke for garnet engang"-pris. Hvis du plutselig kommer på at du har glemt en gave, for eksempel.

Suggestions

Skole på nett


Tutor/Teacher, Personal Coach