HomeNorway

Bolga Learning Institutes

Latest Updates

@Levende Vågen 2018-05-16

Utlyst stilling (er) i Levende Vågen: søknadsfrist 22.mai Vi har ledig 100 % fast stilling som fagarbeider. Hvis det etter søkermasse/ønske fra søkerne er fornuftig, kan stillingen deles i to 50 % - stillinger. Om Levende Vågen Levende Vågen er en alternativ læringsarena og ungdomstiltak. Levende Vågen har to verksteder, et for metall- og et for trearbeid. På verkstedene arbeider man med ulike prosjekter for ungdomsskoleelever og ungdom 15-21 år i arbeidspraksis. Vi har til nå hatt en arbeidsleder i 100% stilling ved hvert av verkstedene. Vi går ned til én 100% stilling og ser på mulighet for å løse dette med to 50% stillinger med hovedansvar på hvert sitt verksted, eller en 100% som skal lede arbeidet på begge verkstedene. Fagarbeider har hovedansvar for å planlegge og tilrettelegge egnede arbeidsoppgaver for ungdommene, samt veilede ungdommene i gjennomføring av prosjektene i samarbeid med øvrige ansatte i Levende Vågen. En vil også delta i andre oppgaver og aktiviteter utenfor verksted, som matlaging, renhold, turer i nærområdet mv https://hr.orkidenett.no:444/kristiansund_recruitment/opening?1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1579798885412257&id=110849742307186

Kurskaldender for vår 2017 er nå klar på Kursguiden: http://www.kursguiden.no/coursemodule/?id=177