Latvisk kulturskole Bergausis

Jørgen Moes gate 26, 5053 Bergen, Hordaland


Latest Updates

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-11-11

Sirsnīgi sveicieni Lāčplēša dienā, kad mūsu senči varonīgi aizstāvēja Latviju, godam nosargājot mūsu lielāko tautas vērtību - valsts neatkarību! Sarkanbaltsarkanais Es raugos tautas vēsturē Un tajā redzu savu dvēseli. Es dodos pēc tautas brīvības Un krītu zem sarkanbaltsarkanā. Ar rokām turu Sarkanbaltsarkano audeklu, Un ar šiem vārdiem Dzīvoju mūsdienu sabiedrībā. Tas ir mans karogs, mana tauta, Mana himna, un mana Zeme. Latviju turu zem sirds, Un nodot es gribu to mantojumā. /dzejoļa autors Daniels Balodis/ Mūs finansiāli atbalsta VVA no IZM budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārva

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-11-05

Arī šogad bergausēni kopā ar vecākiem tikās piparkūku darbnīcā, lai kopā veidotu savu Latvijas instalācijua cimda lielodien bērni darbojās kopā ar vecākiem patīkamā, sirsnīgā un piepildītā gaisotnē. Mūsu piparkūku projekts jau ir nogādāts uz izstāperkakebyen 2ura priecēs apmeklētājus no 19. novembra līdz 31. decembrim pašā Bergenas centrā, Sentralbadet, Teatergaten 37. Atnāc arī Tu un atrodi Latvijas Brīvības pieminekli starp visiem pasakainajiem darbiņiem! Paldies ikvienam par fantastisko ieguldījumu un darbiņu! Også i år møttes barna og foreldre fra Bergausis - latvisk kulturskole for å lage pepperkakeinstalasjona i en vet var koselig julestemning på skolekjøkkenet og godt samarbeid mellom barn og foreldre. Instalasjonen er allerede levert tperkakebyen 2r du kan komme og se den fra 19.november til 31.desember på Sentralbadet, Teatergaten 37. Tusen takk til alle som bidro! Kom også du til Pepperkakebyen 2017 og prøv å finne det latviske frihetsmonumentet blant andre flotte byggverk!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-10-28

Mēs esam ļoti daudzveidīgi un krāšņi katrs savā darbībā. Reģionālajos svētkos Stokholmā 21. oktobrī uzstājās arī mūsu skoliņas skolotāja Zane Danosa kopā ar folkloras gru

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-10-05

Postfolkloras grupa RIKŠI Ģimenes dienās Bergenā. Latvisk kulturskole Bergausis priecāsies Jūs redzēt atkal un atkal!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-10-05

Ģimenes dienu radošajās darbnīcās varēja filcēt maciņus telefonam, liet sveces, veidot pērļu rotas, celot, adīt ar pirkstiem, veidot maskas papjē-mašē stilā, veidot puzurus, apgleznot savu laimes pogu un izšūt krustdūrienu, kas nebūt nebija vienkārši. Atsaucība bija liela un dzirdējām daudz atzinīgus vārdus par darbnīcām. Paldies amatniekiem no Beverīnas Inga Logina, Ilze Gulbe, Sanita Brālēna. Paldies amatniekiem no Piebalgas. VPDK Piebaldzēni par aktīvu iesaistīšanos darbnīcās. Paldies par kopābūšanu Aivars Damroze, Ieva Damroze, Dace Bišere-Valdemiere, Pārsla Jansone, Rasa Vilks, Ilze Prūse Ex Liepiņa, Baiba Kalniņa-Eglīte, Oksana Ostrovska, Daira Alksnīte, Mārtiņš Mačukāns, Ilgvalds Ivanovs, Norberts Petrovskis, @Kārlis Spolītis, @Elza Skutane, @Ernests Damrozis, Ilmars Strazdiņš un protams Lāsma Skutāne. Mums Bergausēniem arī bija jauka pieredze piedalīties latviešu skolotāju vadītās nodarbībās. paldies par labumu groziem no Latvijas un piepildītām nodarbībām/darbnīcām. Paldies foršajiem skolotājiem Postfolkloras grupa RIKŠI un VPDK Piebaldzēni. Pasākums tapa sadarbībā ar Frifond, Bergen Kommune un Valsts kultūrkapitāla fonds Bilžu autori: Paula Apse, Viola Juhņēviča un Baiba Kalniņa-Eglīte I løpet av arrangementet Latviske familiedager i Bergen hadde barn og foreldre muligheten til å tove pose til telefonen, støpe lys, lage smykker, lære brikkevev, fingerhekling, lage masker av pappmasje, male sin egen lykkeknapp, sy med korssting og enda flere flotte hånderksaktiviteter. Det var god stemning og mange gode tilbakemeldinger fra besøkende. Tusen hjertelig takk til håndverkere fra Beverina i Latvia - Inga Logina, Ilze Gulbe, Sanita Bralena. Tusen takk til håndverke og dansere fra Piebalga. Vi i Bergausis kulturskole satte stor pris på hyggelig samvær, lærerike dager og verksteder og godsakene fra Latvia som ble delt ut til barna. Takk til de kule lærere fra musikkgruppen Riksi og dansegruppen Piebaldzeni! Arrangementet ble til med støtte fra Frifond, Bergen Kommune og Valsts kulturkapitala fonds. Tusen takk!!! Fotografer: Paula Apse, Viola Juhnevica, Baiba Kalnina-Eglite.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-10-05

Latviske familiedager i Bergen har vært fantastiske, hjertevarme, interessante og fulle av flotte aktiviteter i løpet av hele helgen fra 29.09. til 01.10.2017. Både små og store har utforsket sine kreative sider. I løpet av arrangementet Familiedager kunne alle finne noe de liker og er interessert i. Fredagskvelden inviterte vi alle til en samtale med forfatter Oskars R. Orlovs (kjent med pseudonymet Raibīs/Spotty) fra Latgale i Latvia. Pseudonymet gjenspeiler hans mange kulturaktiviteter – forfatter, dikter, karikaturkunstner, en viktig stemme i debatten om språk og kultur. Han snakket om «annerledes latvisk» - om latgalisk språk, skriftspråk, historisk utvikling. Vi fikk også høre noen utdrag fra hans nyeste diktsamling «Pistasjer» som holder på å bli klar til publisering. På spørsmålet om hvorfor forfatteren skriver på latgalisk, var svaret enkelt, han er født og tenker latgalisk. Etter samtalen om språk, kultur og litteratur, overtok Postfolkloras grupa RIKŠI, og alle ble engasjert i felles allsang og musisering. Deltakere skrev sangforslag på små lapper som havnet i hatten og ble sendt rundt for å trekke en tilfeldig sang. Man kunne velge et musikkinstrument om det var rytmeinstrument, fløyte eller noe noe annet. Det ble en flott opplevelse når både barn og voksne spilte av hjertets lyst. Lørdagen 30.09.2017 startet vi med en høytidelig seremoni til ære for det latviske jubileumsflagget som reiser verden rundt i forkant av Latvias 100-årsjubileum i 2018. Dette kunne ikke blitt til uten koordinering, planlegging og gjennomføring ledet av Liara Ozola og Latvisk Amatørteater i Bergen. Flagget og idèen om denne reisen rundt hele verden ble til gdomsleir som ungdommenes initiativ og ønske, og det var spesielt at vi i Bergen kunne være en del av det. Bergen ble siste stoppestedet for flaggets reise i Norge. I flaggseremonien deltok latvisk sanggruppe i Bergen, Postfolkloras grupa RIKŠI og sangere fra Piebalga. De som var til stede kunne skrive inn et ønske i Æresboken som følger flagget og bli avfotografert ved flagget. Lørdagen var også barnas dag med en morsom teaterforestilling fremført av Latvisk Amatørteater i Bergen om «Ulven som slukte bøker». Dette er den andre forestillingen for barn på latvisk vi får oppleve her i Bergen for barnas store glede. Etter teaterforestillingen fortsatte vi dagen med mange aktive kunst- og håndverks verksteder for hele familien. Som en fantastisk avslutning på dagen fikk vi se latvisk folkedans vist frem av VPDK Piebaldzeni og den bergenske dansegruppen Perkonkalns, etterfulgt av en aktiv konsert med Riksi. Tusen hjertelig takk til Riksi, Zane Zanite og Lasma Skutane for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Takk til Agnese og Sandra og deres gode hjelpere som sørget for at alle fikk god middag. Tusen takk til alle hjelpere som har gitt husly, bidratt med transport, underholdning, lyd, billettsalg og alle andre tusen oppgaver som måtte gjøres for å få dette flotte arrangementet i havn! Arrangementet ble til med støtte fra Bergen kommune, Frifond, Valsts kulturkapitala fonds. Foto: Paula Apse, Viola Juhnevica, Baiba Kalnina-Eglite. Aizkustinošas, piepildītas, interesantas un daudzveidīgas – tādas bijušas Ģimenes dienas Norvēģijā Bergenā, kas norisinājās no piektdienas 29.09. līdz pat skoliņas dienu ieskaitot, svētdien 01.10.17. Radoši darbojās visi gan lielie, gan mazie. Ģimenes dienu laikā katrs apmeklētājs varēja atrast kādu tieši sev saistošu nodarbi. Piektdienas vakarā aicinājām uz tikšanos ar literātu no Latgales Oskars R. Orlovs, kurš pazīstams ar pseidonīmu Raibīs / Spotty. Pseidonīms Raibīs mākslinieku atspoguļo viņa dažādajās mākslas sfērās, kurās viņš darbojās gan kā rakstnieks, gan kā poētiskās grupas dalībnieks un arī karikatūru mākslinieks. Risinājās sarunas paidi latvilatgaliešu valodu, rakstību, vēsturiskajām īpatnībām. Uzzinājām faktu, ka šogad paliek desmit gadi, kā ir pieņemti latgaliešu rakstības gramatikas ortogrāfijas noteikumi. Klausījāmies vēl nepublicētas rindas no dzejoļu krājuma „Pistacir lielu interesi klausījāmies dzejoli „Safz jautājumu, kāpēc rakstnieks raksta latgaliski – atbilde bija vienkārša, jo viņš domā latgaliski un ir dzimis latgalietis. Pēc sarunas ar rakstnieku Postfolkloras grupa RIKŠI strauji visus iesaistīja kopējā „Dziesmu zalātesošie uzrakstīja uz lapiņām tās dziesmas, ko gribētu vakarā nodziedāt, to nosaukumu. Vēlāk lapiņas tika sajauktas un pirms katras dziesmas izlozētas. Dalībnieki varēja izvēlēties sev vēlamo instrumentu, ko katrs varēja bungot, grabināt vai citādi spēlēt. Ar pašrocīgo muzicēšanu aizrāvās gan lieli, gan mazi, bet Postfolkloras grupa RIKŠI spēlēšana un dziedāšana jo sevišēla publaldīja ļoti pozitīva atmosfēra, dziesmas vienoja klātesošos un dažus arī dziļi aizkustināja. Noslēgumā dzies vējstfolkloras grupa RIKŠI izpildījumā neatstāja vienaldzīgu nevienu. Sestdien, 30.09.17. sākām dienu svinīgi. Sadarbībā ar Latviešu amatierteātri Bergenā Latvisk Amatørteater i Bergen sagaidījām Latvijas valsts simtgades karogu, kas tapis jauniešu no tagad apceļo valstis, kurās ir latviešu diaspora. Savu ceļu Norvēģijā valsts simtgades karogs noslēdza tieši pie mums Bergenā. Svinīgo daļu ar himnu un tautiskām dziesmām papildināja latviešu sadziedāšanās kopa Bergenā, kopā ar dziedātājiem no Piebalgas un Postfolkloras grupa RIKŠI. Liels paldies Liara Ozola par iniciatīvu uzņemties un novadīt Latvijas valsts karoga ceļa svinīgo pasākumu šeit Bergenā, Ģimenes dienās. Klātesošiem bija iespēja nofotografēties ar karogu un ierakstīt kādu vēlējumu Latvijai Goda grāmatā, kas pavada karogu. Pēc karoga godināšanas bērni varēja vērot latviešu amatierteātiBerrādi bērniks, kurš rija grāmaā bija otrā bērnu izrāde Bergenā. Interese bija liela, un bērni ar lielu aizrautību sekoja līdzi izrādei. Paldies Latvisk Amatørteater i Bergen par aizraujošo izrādi. Pēc izrādes visi tika aicināti uz radošajām darbnīcām. Uz sadanci aicināja Tautas deju kolektīkonka vieskolektīvs VPDK Piebaldzēni – skaisti, sirsnīgi un jestri dejotāji mūs priecēja ar tautu dejām. Īpašs paldies Postfolkloras grupa RIKŠI, Zane Zanīte un Lāsma Skutāne par pasākuma plānošanu un tapšanu. Paldies visiem brīvprātīgajiem par ieguldīto darbu, laiku, līdzekļiem, lai šīs Ģimenes dienas izvērstos par sirsnīgu, bagātīgu, radošu pasākumu. Sakām PALDIES visiem, kuri juta līdzi un palīdzēja. Paldies par gardām pusdienām Agnese Rozenfelde un Sandra Vlasova un viņu komandai. Visiem jaukajiem cilvēkiem, kuri izguldīja, ēdināja, palīdzēja ar transportu, izklaidēja viesus un visādi citādi! Pasākumu finansiāli atbalstīja: Valsts kultūrkapitāla fonds, Bergen Kommune, Frifond. Bilžu autori: Paula Apse, Viola Juhņēviča un Baiba Kalniņa-Eglīte.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-27

Sestdien! Ģimenes dienas notiks Åsane og Arna kultursenter - tas ir Åsane storesenter telpās. Laipni gaidīti!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-25

Jau pavisam drīz sarunas latgaliski kopā ar rakstnieku Oskaru Orlovu jeb Raibīs / Spotty un jestrs vakars kopīgā vīterošanā mūzikas instrumentu pavadījumā ar Postfolkloras grupa RIKŠI

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-21

Velkommen til en aktiv og spennende dag for store og små. Hele familien sammen kan delta på kunst- og håndverks verksteder ledet av latviske kunstnere og håndverkere. Du kan prøve aktiviteter som toving, hekling, lage lys, masker, pynt, lykkeknapper og enda flere spennende ting. Du beholder det du lager og kanskje kan det bli til en og annen julegave til slekt og venner. Samtidig med verkstedene holder vi åpen kafè med salg av latvisk mat og butikk med kunst- og håndverksprodukter fra Latvia. Senere om ettermiddagen blir det også lek- og danseverksted for barn og familier. Vi avslutter kvelden med danseoppvisning fra den latviske folkedansgruppkonkaa Bergen og folkedansgruppen fra Piebalga i Latvia og den latviske postfolkloregruppelt til slutt blir det mulig å svinge selv med i dansen og prøve noen dansetrinn. Arrangementet vil foregå på latvisk med oversettelse til norsk.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-19

Aicinām uz vakaru kopā ar latgaliešu rakstnieku Oskaru Orlovu, kur varēs tuvāk iepazīties ar rakstnieka stāstu krājumiem un uzzināt par latgaliešu literatūru kopumā. Kas piemīt latgaliešu kultūrai? Kāpēc patriotiskākais latvietis ir latgalietis? Kāpēc ir latgaliski rakstošie autori, ar katram autoram piemītošu, savu, oriģinālo rokrakstu, bet mēs par to zinām maz? Šajā vakarā mēs noteikti varēsim dzirdēt lasījumus latgaliski. Pēc sarunas ar rakstnieku, postfolkloras grucinās visus kopā uz jestru, skanīgu vīterošanu jesmu zanstrumenti un dziesmu grāmatas būs uz vietas. Laipni lūgti visi.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-18

Priecāsimies redzēt gan lielus, gan mazus, gan radus, gan draugus - pasākums ir atvērts ikvienam, kam tuvas ir latviešu tradīcijas. Godināsim Latvijas simtgades karogu, kopā ar vēstījuma grāmatu. Aicināsim bērnus gan uz teātra izrādi, gan uz radošām darbnīcām. Amatnieki no Beverīnas un Piebalgas iepazīstinās bērnus darbnīcās ar dažādām tehnikām. Gardi latviešu ēdieni kafejnīcā un amatnieku darinātās lietas tirdziņā. Sadancošanās ar pašmāju un viesu dejotājiem, kā arī mūsu īpašie viesi postfolkloras gruas mudinās uz jestrām dejām un pozitīvu lādiņu ilgam laikam. Laipni lūgti.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-16

29.09.17.plkst. 18.00 Ulriken bydelssenter - Latviešu kultūras skola „Bergausis” atklās Ģimenes dienu pasākumu kopā ar latgaliešu rakstnieku. Mēs aicinam visus, it īpaši JAUNIEŠUS vēlamies redzēt šajā vakarā. Oskars R. Orlovs, pazīstams ar pseidonīmu Raibīs. Oskars mums stāstīs par to, kas ir latgalieši un latgaliešu literatūru Latvijas kontekstā. Oskars Orlovs mācās filoloģijas maģistrantūrā, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā. Autors stāstu grāmatām “Pyrma syltī” (2010) un “Zalta tesmini” (2015). Rakstījis tekstus dziesmuspēlei “Ķēniņmeita.Latgales pasaka”, kas uzvesta Latgales koncertzāles GORS atklāšanā, 2013.gadā. Autors divām lugām “Vystu klāvs” (2008) un “Shortcut” (2014) - ar ko uzvarējis vislatvijas jauno dramaturgu lasījumos “10 minūtes slavas”. Raksta literatūrkritiku Latvijas Rakstnieku savienības mēnešrakstam “konTEKSTS”. Darbojas muzikālājā projektā “KAPĻI”.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-13

Arī Latvisk kulturskole Bergausis dziedātās tautasdziesmas ir atrodamas šeit! Stāvēju dziedāju un Suņi zaķim pēdas dzina! Patīkamu klausīšanos!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-10

Latvisk kulturskole Bergausis inviterer alle til Familie dager i Bergen.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-09-08

Svētdien 10.09.17 plkst.11:00 tiekamies uz nākošo skolas nodarbību!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-25

Jau pavisam drīz aicināsim visus uz lielisku kopā būšanu!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-23

Īpašais 2017.gada piedāvājums Bergausī – papildnodarbības latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Tikai Bergauša bērniem! Katru ceturtdienu sākot no 2017.gada 14.septembra plkst.15.30 – 17.00, Møllebakken skolas telpās, piedāvājam bērniem strādāt ar Latvijas skolu 1.klases vielu latviešu valodā, matemātikā un dabaszinātnēs pēc “Raibās pasaules” mācību grāmatām un materiāliem. Nodarbības vadīs skolotāja Antra Sunde. Atkarībā no latviešu valodas zināšanu līmeņa, nodarbības varētu piemērot bērniem 7-9 gadu vecumā. Pieteikšanās uz šo grupiņu notiks klātienē pirmajā skolasdienā 3.septembrī. Vēl var paspēt aizpildīt pieteikumu Bergausim.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-17

Atceramies pieteikties!!! Atnākot uz pirmo skolasdienu, mēs gribētu jūsu bērniņa vārdu atrast pieteikto bērnu sarakstā.

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-16

Uz tikšanos pirmajā nodarbībā jau 3. septembrī!

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-14

Izlasiet, mīlie vecāki un Bergauša draugi! Vērtīga pieredze un uzmundrinājums 😉

@Latvisk kulturskole Bergausis 2017-08-01

Pašā skolas gada sākumā šis būtu bergausēniem noteikti apmeklējams pasākums!!! Pirmo reizi Bergenā būs grāmatu kluba pasākums tieši bērniem un unikāla iespēja tikties un pašiem aprunāties ar interesantu rakstnieku. Bērniem noteikti vajag daudz lasīt un klausīties. Dzeja dod bērnam valodas izpratni, tās ir atskaņas un ļoti ātri radīta iztēles aina, kas bērnam labi paliek atmiņā un ir vajadzīga. Kārlim Vērdiņam ir izdotas divas bērnu grāmatas: “Burtiņu zupa” un “Tētis”, pasākumā viņš lasīs no tām un arī savu tulkoto dzeju. Izlasiet pasākuma lapā par to, kur, cikos un kas jāņem līdzi un uz tikšanos!


See more learning institutes near Solheim

About

Latviešu kultūras skoligauganizē mūzikas, valodas, zīmēšanas un dejošanas nodarbības bērniem Bergenā, mūs finansē VVA no IZM budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārva

Description

Latvisk kulturskole i Bergen – Bergausis er en helgeskole for barn fra latviske og norske familier. Skolens mål er å gjøre barna kjent med latvisk kultur og historie sammenlignet med norsk kultur, historie og tradisjoner. Skolen er tilknyttet Latvisk Forening i Bergen. Skolens administrasjon og lærere er ansvarlige for skolens aktiviteter og økonomi. Skolen tar inn nye medlemmer to ganger i året – august og januar. Skolen arbeider med barn fra 1 år. Latvisk kulturskole har aktiviteter for barn annen hver søndag der barna kan synge, danse, delta i kunst og håndverksaktiviteter, lære om latvisk kultur og historie gjennom det kjente i den norske kulturen. De fleste barna er født i Norge i latviske eller tospråklige familier, og derfor er bærere av to kulturer. Bergauša darbību finansē Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”

Mission

Uzturēt dzīvu latviešu valodas prasmi Bergenā un tās apkārtnē dzīvojošo latviešu un jauktajās ģimenēs.

Parking

Lot Parking No
Street Parking No
Valet Parking No

Suggestions

Biologisk Fagutvalg

5008 Bergen, Hordaland
College & University, College & University

Bergen Karate & Kampsport Klubb

Krohnstad Idrettsanlegg, Fjøsangerveien 38, 5054 Bergen, Hordaland
Martial Arts School, Sports Club, Organization

FPG Privatgymnas

Johannes Bruns gate 12, 5008 Bergen, Hordaland
High School, Private School

Bergen Uavhengige Sosialrådgiving - BUS

Møllendalsveien 6, 5009 Bergen, Hordaland
School

Førerkortsentralen AS

Vestre Strømkaien 9, 5008 Bergen, Hordaland
Traffic School, Driving School

Frontline Academy Bergen

Nygårdsgaten 94, 5008 Bergen, Hordaland
Martial Arts School, Sports & Fitness Instruction

Offshorekurs - Bergen maritime

Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen, Hordaland
Public School, High School


Privacy Policy