Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB

Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6, 5007 Bergen, Hordaland


Latest Updates

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-11-09

Media City Bergen vert offisielt opna i dag. Les om korleis studentane våre arbeidar i medieklynga tett på mange medie- og teknologibedrifter, med undervisning og praksis integrert i studia.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-11-07

To antropologistudentar frå UiB brukte deltakande observasjon i eit prosjekt om korleis utanlandske arbeidarar påverkar samhandling og tryggleik i byggenæringa. Dei fann mellom anna samanhengar mellom bruk av innleigd arbeidskraft med korte kontrakter og risiko i arbeidet.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-11-06

Vi gratulerer professor i sosialantropologi, tidlegare prodekan på SV-fakultetet Annelin Eriksen med ny jobb som viserektor på UiB. Ho skal ha ansvar for globale relasjonar og stå i spissen for å oppretthalda UiB sin posisjon som det mest internasjonale universitetet i Norge. Lykke til!

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-11-02

Vi gratulerer våre dyktige forskere, undervisere og ansatte i Media City Bergen med vel gjennomført innflytting og gleder oss til fest og offisiell innflytting neste uke! 🎉🍾

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-11-01

Vi gratulerer Sigve Tjøtta og Institutt for økonomi med Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet👏🏻

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-10-26

Vi gler oss til opninga av vårt nye Senter for klima og energiomstilling i morgon, med senterleiar Håvard Haarstad i spissen. 🎉🍾

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-10-24

Vi gratulerer Institutt for informasjons- og medievitenskap med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord til nytt senter for undersøkende journalistikk. 🎉🍾 https://www.medier24.no/artikler/her-er-fritt-ords-forste-gaver-fra-ny-mediepott-gir-penger-til-blant-andre-broen-xyz-barents-observer-og-helge-ogrim/410459

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-10-16

Vi minner om På vei for alle nye studenter denne uken!

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-10-06

Fersk forsking på ein fredag - korleis påverkar innvandring haldningar til velferdsstaten?

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-10-03

Medie City Bergen har opna med nye studietilbod tilpassa ei ny tid i mediebransjen. Praksislærarane på journaliststudiet skal setta studentane i stand til å driva kvalitetsjournalistikk i ei krevande tid med rivande omstilling. Korleis ser dei på oppgåva?

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-09-22

Formidling på ein fredag: Institutt for sammenliknende politikk står bak den nye bloggen «saktuelt», der forskarar formidler resultata sine i det dei kallar «sakte nyheter om aktuelle saker». Ta ein titt når du har tid og les deg opp på det grøne skiftet, meiningsmålingar eller haldningar til barnetrygd.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-09-14

Frank Aarebrot si bisetjing finn stad i Korskirken kl 13 i dag og er ope for alle som ønsker det. Dei som ikkje har høve til å vera til stades, kan følga seremonien direkte på nett hos NRK og ei rad andre mediehus. Kvil i fred.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-09-06

Vi har samlet bilder fra de første dagene av studiestarten. Finner du deg selv eller noen du kjenner?

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-22

På fredag åpner et nytt senter for barnevernsforskning ved Universitetet i Bergen. Det nye senteret blir et kraftsentrum innen europeisk forskning på feltet. Vi gratulerer senterleder Marit Skivenes samt Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB og Centre on Law & Social Transformation med åpningen av senteret! 🎉🎉🎉

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-21

– Hvordan blir loven brukt for å skape økt rettferdighet, spurte senterleder Siri Gloppen da hun ønsket velkommen til Bergen Exchanges ved Centre on Law & Social Transformation og pekte på hva som er målet med konferansen: – Det er for å bringe ut kunnskap og ta diskusjoner om sosial rettferdighet videre.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-16

Vi liker engasjementet til studentene våre. Og Studentersamfunnet i Bergen!

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-14

I dag startar 1000 nye studentar på bachelorprogram og årsstudiar ved SV-fakultetet. Ein stor dag for alle som arbeidar her og for alle nye studentar. Lukke til! Første jobb er å finna vegen til Grieghallen til klokka 10!

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-11

Mandag startar studia for alle nye studentar på UiB. Her kan du sjekka korleis du ligg an med ting du må huska før, under og etter semesterstarten!

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-10

Semesteret tjuvstartar med mottak av internasjonale studentar. Hundrevis av nyankomne studentar fylte Grieghallen i dag. Tradisjonen tru er det SV-fakultetet flest innkommande studentar vel å studera ved.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-08-07

Nå er det en uke igjen til semesterstart, vi gleder oss til å ta imot 1000 nye studenter og se igjen våe våre nettsider for semesterstartsprogrammet for nye studenter.

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-06-27

Vi gratulerer professor Kjetil Børhaug, som skal lede en ekspertgruppe om barnehagelærerens rolle nedsatt av Kunnskapsdepartementet (Norge). 🎉

@Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB 2017-06-23

Hva er det egentlig som foregår i maktens korridorer i FN-diplomatiet? Det ønsket tre antropologer å finne ut av under FNs store konferanse for bærekraftig hav nylig. Les om deres første observasjoner. http://www.uib.no/svf/108958/antropologer-i-maktens-korridorer


See more learning institutes near Bergen

About

Interessert i samfunnsfagene? Følg oss for å få informasjon om våre studieprogram og innblikk i forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB!

Description

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen består av syv institutter som tilbyr utdanning innen administrasjon og organisasjonsvitenskap, sammenliknende politikk, sosiologi, sosialantropologi, geografi, økonomi, og informasjons- og medievitenskap. Fakultetet utdanner også lærere i geografi, IT, mediefag og samfunnsfag. Forskerne ved fakultetet driver blant annet forskning på utviklingsspørsmål, demokrati, informasjon og kommunikasjon, velferd, arbeidsliv og migrasjon, klimaendringer og kulturelt og sosialt mangfold.

Products

Institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: • Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap • Institutt for geografi • Institutt for informasjons- og medievitenskap • Institutt for sammenliknende politikk • Institutt for sosialantropologi • Sosiologisk institutt • Institutt for økonomi • Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr 16 ulike bachelorprogram. • Fakultetet tilbyr 14 ulike masterprogram for studenter som har fullført en bachelorgrad. • Om du begynner på et årstudium, kan du søke overgang til en bachelorgrad. • Både sammenliknende politikk og samfunnsøkonomi har praksisemner. • Du kan dra inntil et år på utveksling som del av flere av bachelorprogrammene. Informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Adresse: Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6, 3. etasje. Telefon: 55 58 98 50 E-post: [email protected]

Parking

Lot Parking No
Street Parking No
Valet Parking No

Suggestions

Skeivt arkiv

Sydnesplass 7, 5007 Bergen, Hordaland
Library, College & University

HSU

Sydnesplassen 9, 5007 Bergen, Hordaland
Education, Other

Biologisk Fagutvalg

5008 Bergen, Hordaland
College & University, College & University

Bergen Startup Week

Bergen, Hordaland
Education

Akademiet Bergen FPG

Marken 37, 5017 Bergen, Hordaland
Private School, High School


Privacy Policy