Home

Netherlands Antilles Learning Institutes

Latest Updates

@Ukkie Puk 2017-12-21

Wij zijn klaar voor morgen 🙂 Ukkie Puk’s Kerstviering 2017 ❤️🎄

"My dad is the boss. . .until Grandma comes over. Then he’s just one of us." --a child in Kid’s Say the Greatest Things about God

Last group who past all exams and got there ECDIS certificate. Do you need STCW training. Just contact us: [email protected] drtc.nl

Beste studenten, De examencommissie heeft vanaf nu haar eigen e-mailadres : [email protected] Studenten moeten nu hun verzoeken indienen via dit e-mailadres. De examencommissie behandeld de volgende verzoeken: - vervroegd tentamens - wisseling van major - klachten over examens en beoordeling - speciale verzoeken over je onderwijsprogramma - vrijstellingen Dear students, As of now the examination committee has its own e-mail address; [email protected] Students must submit their requests via this e-mail address. The examination committee will handle the following requests: - advanced examinations - change of major - complaints about exams and assessment - special requests about your educational program exemptions

💛 Masha danki 🌼 leerkrachten in spe; meester Ivan Dijkhuizen, meester Roeland van Driel, juf Marinda van Keulen en juf Mirjam Aalewijnse. 🌼 Het was een leuke en leerzame tijd🌼 💛.

One fun Sunday afternoon at SAMBIL Curacao thanks to Eawards Foundation to provide us the opportunity to educate the community on the importance of our nature and to promote all CARMABI itself, Christoffel National Park Curacao, Savonet Museum, Curacao, Shete Boka National Park and Carmabi Education school programs & Marine Education Center. Special thanks to all our volunteers, who made this day possible!

@M.M.Römerschool 2017-11-03

Afsluiting Kinderboekenweek 2017. De kids hebben gelezen, geluisterd naar verhalen en zijn niet meer bang voor enge dingen! 🤗 Beter gezegd.... ze gaan er aan werken om er niet meer bang voor te zijn! 😃 Wij gaan zeker helpen! Nog veel leesplezier!

The lessons are to replace the missed lessons on Saturday 28th!

@Kresh de bubbels 2017-09-13

Fun day in the vacation. E muchanan a gosa e dia di vakansi

@Experientia 2017-09-12

ADR basis mediation opleiding, gegeven door Ettina van der Aar, Mediator World.

Het overhandigen van onze eindevaluaties aan Reda Sosial en afsluiting van het schooljaaar met het personeel. Wij zijn heel trots op onze resultaten. 99% van al onze kinderen of geslaagd of over gegaan. Onze AVI scores zijn met 14% vooruitgegaan. We zijn heel trots op ons personeel en de leerlingen die onze Huiswerkbegeleiding bezoeken . Gefeliciteerd!

@UTS academy 2013-08-08

Moeilijk ?? Na onze les Excel topic "Formulas" heeft u hier geen problemen meer mee. www.utsacademy.com/courses/super-user-topics