SAP Ialoveni

Ștefan cel Mare Nr. 4, 6801 Ialoveni


Latest Updates

@SAP Ialoveni 2016-11-15

Inaugurarea Săptămânii Educației Incluzive. În conformitate cu Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG nr. 858 din 17.12.2015), Planului de activitate al Direcției Generale Educație Ia loveni pentru anul de studii 2016-2017, Planului de activitate SAP Ialoveni, în scopul promovării Educației incluzive, promovării culturii incluzive și diseminării bunelor practici în asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale,azi, 14.11.2017, a fost lansată Săptămâna Educației Incluzive, care va dura până la 18.11.2016. Înacest context Grupul de inițiativă VIP Ialoveni în cadrul proiectului,,Orașul meu – oraș pentru toți”,susținut financiar de Fondul pentru Tineri Ialoveni, în parteneriat cu Direcția Generală Educație Ialoveni, SAP Ialoveni și Primăria Ialoveni au organizat masa rotundă cu genericul ,,Dreptul la educație – șanse egale la dezvoltare pentru toți copiii”, în incinta Administrației Publice Locale Ialoveni. Primarul de Ialoveni dnul Sergiu Armașu,a salutat prezența tuturor și a apreciat inițiativa frumoasă a membrilor grupului de inițiativă „VIP Ialoveni”,menționând că o comunitate integră este acea,în care fiecare membrul al ei se simte în siguranță, se bucură de drepturi egale și poate să se implice în problemele comunității, menționând importanța unei societăți incluzive. A subliniat preocuparea primăriei pentru fiecare copil, menționând despre bunele practici incluzive și despre disponibilitatea acesteia de a susține copiii începând cu vârsta preșcolară. Doamna Agnesa Eftodi, coordonator de proiect AO LUMOS Moldova a enunțat că asigurarea dezvoltării fiecărui copil este una din preocupările actanților unei societăți. A făcut o trecere în revistă a implicării și participării copiilor cu cerințe educaționale speciale în acțiuni de sensibilizare, la diverse conferințe, mese rotunde atât la nivel local, național cât și internațional. La masa rotundă s-a abordat importanța drepturilor copiilor, care de fapt asigură dezvoltarea, informarea și participarea lor în activități de voluntariat. Dna Angela Șincovici a abordat subiectul drepturilor copiilor subliniind actanții societății care sunt implicați direct în asigurarea drepturilor acestora, menționând că părinții, instituțiile preșcolare, preuniversitare, specialiștii SAP Ialoveni, Administrația Publică Locală, Direcția Generală Educație Ialoveni, Direcția Asistența Socială,Consiliul Raional și toate organizațiile nonguvernamentale sunt responsabili de apărarea drepturilor copiilor. Administrația Publică Locală Ialoveni, împreună cu elevii din cele 3 instituții preuniversitare (Gimnaziu „GrigorieVieru; LT „Petre Ștefănucă” și LT „Andrei Vartic”) au lansat săptămâna Educației Incluzive la nivel local și au dat start activităților care urmeazăsă fie demarate la nivel de instituție în tot raionul Ialoveni. Spre final i s-a oferit cuvânt drei Victoria Captari – Director executiv AO ALECT, care a dorit să aprecieze în parteneriat cu SAP Ialoveni, implicarea activă a elevilor care au participat la workshopul„Comunicarea în dezvoltarea echipei” printr-un certificat de participare, subliniind că schimbarea lumii nu poate fi posibiliă până nu facem schimbare în noi, nu putem ajuta pe alții până nu ne ajutăm pe noi și nu putem dărui ceva până nu avem ce dărui. Acest mesaj va fi ca o ghidare pentru promotorii Educației incluzive, motivând și alți copii să ajute copiii cu cerințe educaționale speciale.

@SAP Ialoveni 2016-10-22

In cadrul Săptămînii Naționale a Voluntariatului echipa SAP Ialoveni au desfășurat o campanie de salubrizare în curtea Liceului Teoretic „Petre Ștefănucă” Ialoveni. Cu deosebită plăcere alături de echipa SAP a muncit și grupul de inițiativă „VIP Ialoveni”, voluntarii promotori ai Educației Incluzive, elevi de la LT „Petre Ștefănucă”, LT „Andrei Vartic” și Gimnaziul „Grigorie Vieru” Ialoveni, liderul grupului - Luca Aneta. Implicarea în acțiunile de voluntariat a adulților împreună cu tinerii formează coeziunea comunității. Florile plantate și iarba curățită vor bucura ochii copiilor și a adulților. Curtea liceului este ca un buchet de flori care ne amintește de frumusețea toamnei. Împreună putem face lucruri frumoase!

@SAP Ialoveni 2016-10-21

Masă rotundă „Psihologul școlar - formator, facilitator și promotor al educației incluzive de calitate”. Acesta a fost genericul abordat in cadrul mesei rotunde la care au participat psihologii scolari din raionul Ialoveni. La masa rotunda psihologii scolari au identificat cele mai potrivite metode si tehnici psihologice in asigurarea Educatiei Incluzive de calitate in institutia de invatamant. Abordand necesitățile si punctele forte ale copiilor in procesul educational incluziv, s-a discutat rolul si responsabilitatile psihologului in stabilirea traseului de dezvoltare si valorificare maxima a potentialului copilului. Momentul culminant a fost omagierea psihologilor cu ocazia Zilei Profesionale a Psihologului.

@SAP Ialoveni 2016-10-19

Astazi este o zi memorabila in activitatea Serviciului de Asistenta Psihopedagogica Ialoveni si a Unitatii de Educatie Incluziva din cadrul L.T. „ Petre Ștefănucă Ialoveni”. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu s-a adus rugaciuni pentru sfintirea localului SAP si UEI. Fie ca aceste rugaciuni sa fie primite in fata Domnului, noi toti sa fim plini de dragoste si intelepciune, iar copiii sa primeasca caldura si lumina in suflet. Sa constientizeze fiecare rolul sau in lume si care este misiunea fiecaruia. Pe aceasta cale aducem multumiri parintelui protoiereu Oleg si parintelui Dumitru impreuna cu cantaretii si cu toti invitatii pentru rugaciune si pentru gandurile cele bune emanate in aceasta zi. Aceasta zi sa ne fie prilej de bucurie si pace in suflet.

@SAP Ialoveni 2016-10-10

http://farahotare.md/2016/10/06/familii-fara-hotare-comunicat/


See more learning institutes near Ialoveni

Suggestions


Privacy Policy