HomeMoldova

Ialoveni Learning Institutes

Latest Updates

O invitație la lectură pentru cei mai mici utilizatori ai bibliotecii.

@SAP Ialoveni 2016-11-15

Inaugurarea Săptămânii Educației Incluzive. În conformitate cu Planul de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG nr. 858 din 17.12.2015), Planului de activitate al Direcției Generale Educație Ia loveni pentru anul de studii 2016-2017, Planului de activitate SAP Ialoveni, în scopul promovării Educației incluzive, promovării culturii incluzive și diseminării bunelor practici în asistența copiilor cu cerințe educaționale speciale,azi, 14.11.2017, a fost lansată Săptămâna Educației Incluzive, care va dura până la 18.11.2016. Înacest context Grupul de inițiativă VIP Ialoveni în cadrul proiectului,,Orașul meu – oraș pentru toți”,susținut financiar de Fondul pentru Tineri Ialoveni, în parteneriat cu Direcția Generală Educație Ialoveni, SAP Ialoveni și Primăria Ialoveni au organizat masa rotundă cu genericul ,,Dreptul la educație – șanse egale la dezvoltare pentru toți copiii”, în incinta Administrației Publice Locale Ialoveni. Primarul de Ialoveni dnul Sergiu Armașu,a salutat prezența tuturor și a apreciat inițiativa frumoasă a membrilor grupului de inițiativă „VIP Ialoveni”,menționând că o comunitate integră este acea,în care fiecare membrul al ei se simte în siguranță, se bucură de drepturi egale și poate să se implice în problemele comunității, menționând importanța unei societăți incluzive. A subliniat preocuparea primăriei pentru fiecare copil, menționând despre bunele practici incluzive și despre disponibilitatea acesteia de a susține copiii începând cu vârsta preșcolară. Doamna Agnesa Eftodi, coordonator de proiect AO LUMOS Moldova a enunțat că asigurarea dezvoltării fiecărui copil este una din preocupările actanților unei societăți. A făcut o trecere în revistă a implicării și participării copiilor cu cerințe educaționale speciale în acțiuni de sensibilizare, la diverse conferințe, mese rotunde atât la nivel local, național cât și internațional. La masa rotundă s-a abordat importanța drepturilor copiilor, care de fapt asigură dezvoltarea, informarea și participarea lor în activități de voluntariat. Dna Angela Șincovici a abordat subiectul drepturilor copiilor subliniind actanții societății care sunt implicați direct în asigurarea drepturilor acestora, menționând că părinții, instituțiile preșcolare, preuniversitare, specialiștii SAP Ialoveni, Administrația Publică Locală, Direcția Generală Educație Ialoveni, Direcția Asistența Socială,Consiliul Raional și toate organizațiile nonguvernamentale sunt responsabili de apărarea drepturilor copiilor. Administrația Publică Locală Ialoveni, împreună cu elevii din cele 3 instituții preuniversitare (Gimnaziu „GrigorieVieru; LT „Petre Ștefănucă” și LT „Andrei Vartic”) au lansat săptămâna Educației Incluzive la nivel local și au dat start activităților care urmeazăsă fie demarate la nivel de instituție în tot raionul Ialoveni. Spre final i s-a oferit cuvânt drei Victoria Captari – Director executiv AO ALECT, care a dorit să aprecieze în parteneriat cu SAP Ialoveni, implicarea activă a elevilor care au participat la workshopul„Comunicarea în dezvoltarea echipei” printr-un certificat de participare, subliniind că schimbarea lumii nu poate fi posibiliă până nu facem schimbare în noi, nu putem ajuta pe alții până nu ne ajutăm pe noi și nu putem dărui ceva până nu avem ce dărui. Acest mesaj va fi ca o ghidare pentru promotorii Educației incluzive, motivând și alți copii să ajute copiii cu cerințe educaționale speciale.

Suggestions

SAP Ialoveni

Ștefan cel Mare Nr. 4, 6801 Ialoveni
Education

Biblioteca Publică Costeşti, Ialoveni

6813 Costesti, Chişinău, Moldova
Education, Library