HomeMoldova

Delacau Learning Institutes

Latest Updates

@Gimnazieafărul 2015-05-16

Lunarul Anti-violenţă http://gimnaziuldelacau.com/libview.php?l=ro&idc=14&id=57&t=/Noutati-i-evenimente/Evenimente În Lunarul ,,Anti-violenţă” diriginţii de clase au pregătit şi desfăşurat ore de dirigenţie cu subiecte legate de violenţă în scopul acţiunilor cu caracter violent în mediul şcolar şi a îmbunăţăţirii relaţiilor profesor-elev, elev-elev. În baza agendei de desfăşurare a lunarului Anti-violenţă pe data de 12.11.2014 în clasa a IX-a s-a petrecut ora publică cu subiectul ,,Spune ,,Nu” violenţei”.

Suggestions

Gimnazieafărul

Delacău, MD-6520 Anenii Noi
Middle School