Uniunea Juriștilor din Moldova

Bul. Ștefan cel Mare 200, MD-2004 Chisinau, Moldova


Latest Updates

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-11-03

Un document Constituție pe Domeniul Drepturilor Omului pentru următoarea perioadă. Remis către Guvern- Documentul este anexat, citiți, reflectați, monitorizați!

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-07-22

Domnul Profesor și jurist de excepție, Victor Volcinschi!

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-04-17

Facultatea de drept - Promoția 2014 usm- să fimi uniți stimați juriști-https://www.gofundme.com/nicolais-medical-found

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-04-10

La data de 4 și 5 aprilie, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Centrul de Protecție Socială și Juridică „Participare” și cu administrația penitenciarului nr. 16 „Pruncul”, a organizat o sesiune de instruire la care au participat angajații penitenciarului nr. 16. Aceștia au aflat mai multe detalii privind esența drepturilor fundamentale ale omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, care sunt mecanismele regionale de protecție a acestora și care este procedura în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului. Instruirea a fost facilitată de către Ion Bambuleac, coordonatorul direcției Politici de tineret CNTM.

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-02-21

https://www.privesc.eu/Arhiva/73497/Forumul-Tinerilor-Minoritatilor-Nationale--Etnice--Religioase-si-Lingvistice

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2017-02-02

EVENIMENT PENTRU TINERII DIN MINORITĂȚILE ETNICE.... http://www.civic.md/evenimente/35826-2017-01-31-13-30-09.html

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2016-08-02

Coaliția Nediscriminare a publicat „Prezentarea Criminalistică și Îndrumarul privind Investigarea Infracțiunilor Motivate de Ură”. << Click pe imaginea de mai jos pentru a citi și a descărca publicația integrală! >> Publicaţia a fost realizată în cadrul proiectului „Parteneriat instituțional spre consolidarea și eficientizarea sistemului național de protecție împotriva infracțiunilor motivate de ură”, implementat de Coaliția Nediscriminare, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Opiniile exprimate în această publicație aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, al Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului.http://nediscriminare.md/cnd-imu/

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2016-05-10

BULETINUL NEDISCRIMINĂRII 03/2016 http://us7.campaign-archive2.com/?u=0c07c1739b90df3e086c4f886&id=50007bae13&e=f34d23bdd8

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2016-04-18

Dacă ați fost victimă sau cunoașteți despre săvârșirea unei infracțiuni motivate de ură, apelați la Coaliția Nediscriminare, care, în limita a 2 cauze, va oferi asistență juridică gratuită pentru victimele infracțiunilor motivată de ură. Asistența avocatului va include întocmirea plângerii, reprezentarea victimei în fața organului de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată. Vedeți mai jos infracțiunile pasibile pentru asistență juridică gratuită: - orice infracțiune ce are ca agravantă art. 77 lit. d) săvîrşirea infracţiunii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; - Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţîţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase; - Articolul 145. lit. l) Omorul intenţionat din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; - Articolul 151. lit. i) Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; - Articolul 152 lit. j) Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă; - Articolul 1661. alin. (3) Tortura, tratamentul inuman sau degradant ... bazat pe o formă de discriminare; - Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor; - Articolul 197. alin. (2) lit. b) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor săvîrşite din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioas; - Articolul 222. alin. (2) lit. b) Profanarea mormintelor din motive de ură socială, naţională, rasială ori religioasă. Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Parteneriat instituțional spre consolidarea și eficientizarea sistemului național de protecție împotriva infracțiunilor motivate de ură”, implementat de Coaliția Nediscriminare, cu suportul proiectului „Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului (INPPDO) conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR).

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2015-09-25

Ediția din 17 septembrie - Contractul matrimonial. Invitat: Mariana Baxanean - Consultant juridic BAA „Avornic și Partenerii”http://www.voceabasarabiei.net/site/article/4873#/?playlistId=0&videoId=0

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2015-09-15

A plecat la Dumnezeu marele MIHAI VOLONTIR https://www.youtube.com/watch?v=micpJJiatFM

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2015-03-18

http://us7.campaign-archive2.com/?u=0c07c1739b90df3e086c4f886&id=f4cebd7a99

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-12-05

La data de 2 decembrie, ora 17:30, Dl Gheorghe Avornic a susţinut la Biblioteca Publică de Drept o lecţie publică în cadrul căreia a vorbit despre dezvoltarea profesională pentru tinerii jurişti.

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-10-07

Paleta drepturilor constituţionale abordate de către apelanţii“Liniei Nediscriminare”, arată în felul următor: Egalitatea, care este fixată în articolul nr.16 al Constutuţiei Republicii Moldova – 10 apeluri; Accesul liber la justiţie, care se regăseşte în articolul nr. 20 al Constituţiei Republicii Moldova – 15 apeluri; Dreptul la informaţie, formulat în articolul nr. 34 al Constituţiei Republicii Moldova – 7 apeluri; Articolul nr. 43 din Constituţia Republicii Moldova, dreptul la muncă şi la protecţia muncii – 1 apel; Dreptul la asistenţă şi protecţie socială, articolul nr. 47 al Constituţiei Republicii Moldova – 9 apeluri... http://nediscriminare.md/raport-privind-activitatea-liniei-nediscriminare-septembrie-2014/

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-09-23

http://nediscriminare.md/coalitia-nediscriminare-angajeaza-operator-operatoare-pentru-linia-nediscriminare/

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-09-09

Asociaţia Tineretului Ucrainean din Republica Moldova “Zlagoda” în parteneriat cu Minority Rights Group Europe anunţă selectarea a 15 participanţi pentru un curs de instruire în cadrul proiectului “EU Pro-Active”, care se va desfășura în perioada 11-14 septembrie la Chişinău. https://drive.google.com/file/d/0B-i-DOTsvTPfQXFlV1lzWVFkaU0/edit?usp=sharing Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să transmită formularul de participare completat la adresa electronica [email protected] până la data de 9 septembrie 2014. Persoană de contact Daniela Pelin - Asistent pe comunicare Asociația Tineretului Ucrainean din R. Moldog9288824

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-07-21

http://nediscriminare.md/accesibilitatea-un-lux-in-republica-moldova/

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-04-29

Tineretul Uniunii Juristilor din Moldova în colaborare cu Consiliul Studentesc al Facultatii de Drept USM, organizeaza întâlnire cu genericul „Educația non-formală ca exponent pentru consolidarea profesiei juridice. Implicarea studenților în instituțiile de drept din SUA.”

@Uniunea Juriștilor din Moldova 2014-03-10

Primul forum național al juriștilor și oamenilor de afaceri din Moldova


See more learning institutes near Buicani

About

Uniunea Juriştilor din Moldova este o asociaţie obştească care este cunoscută atât pe teritoriul Republicii Moldova cât şi în afara teritoriului ţării.

Description

Uniunea Juriştilor din Moldova este o asociaţie obştească care este cunoscută atât pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul activităților pe care le organizează cât şi în afara teritoriului ţării. Asociația s-a remarcat la nivel internațional prin participare activă la evenimentele de specialitate și la lucrările asupra mai multor inițiative europene de armonizare a legislațiilor statelor din regiune. În prezent există frumoase relații de colaborare cu mai multe organizații profesionale, precum: Organizația Europeană de Drept Public, cu sediul la Atena, Grecia; Uniunea Internațională a Juriștilor cu sediul la Moscova, Federația Rusă și Uniunea Juriștilor din România. Membrii Uniunea Juriştilor din Moldova sunt jurişti consacrați, cu o experienţă bogată pe tărîmul jurisprudenţei, care sunt reprezentați ai tuturor specialităților de juriști din Republica Moldova. Uniunea Juriştilor din Moldova este fondator al ziarului „Dreptul” și a Revistei Naționale de Drept – principalele publicații naționale de specialitate, care totodată sunt editate în mare parte cu suportul asociației și al membrilor ei.

Mission

Edificarea statului de drept, promovarea profesiei de jurist și a învățământului juridic

Founded

Uniunea Juriștilor din Moldova was founded in 7-11-2001

Products

Ziarul Dreptul Revista Națională de Drept

Parking

Lot Parking No
Street Parking No
Valet Parking No

Suggestions

CDionaermana si Engleza intensiv

str. Ion Creanga 43/1, Md-2004 Chisinau, Moldova
Language School, Professional Service


Privacy Policy