Institutul Naţional al Justiţiei

Str. Serghei Lazo, 1, MD-2004 Chisinau, Moldova


Latest Updates

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-23

Dragi colegi! În aceste zile de iarnă, Institutul Național al Justiției Vă colindă de pace, bunăstare, liniște și armonie. Fie ca bucuria, dragostea și frumusețea sărbătorilor să fie cu Dvs. pe tot parcursul anului 2018. Crăciun fericit și La mulți ani!

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-21

A apărut ultimul număr al Revistei Institutului Național al Justiției din anul 2017, pe care vă invităm să-l lecturați la https://www.inj.md/sites/default/files/RINJ_4_43_2017.pdf

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-15

La ședința de astăzi a Consiliului de coordonare a proiectului PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, Diana Scobioală, Directorul INJ, a trecut în revistă acțiunile realizate de către Institut, grație proiectului. https://www.inj.md/ro/avut-loc-reuniunea-membrilor-consiliului-de-coordonare-proiectului-implementat-%C3%AEn-comun-de-pnud-%C8%99i

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-12

Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Programul European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP) au lansat cursul-pilot de instruire la distanță „Interzicerea relelor tratamente în aplicarea legii, securității și alte contexte coercitive”. https://www.inj.md/ro/interzicerea-relelor-tratamente-lansarea-unui-nou-curs-de-instruire-la-distan%C8%9B%C4%83-pentru-judec%C4%83tori-%C8%99i

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-07

Institutul Național al Justiției, în colaborare cu Consiliul Europei, organizează, în perioada 6-8 decembrie, școala de iarnă în domeniul drepturilor omului „Implementarea la nivel național a Convenției Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova – remedii pentru sporirea calității actului de justiție”. Evenimentul se desfășoară la Vadul lui Vodă și reunește tineri procurori și judecători din grupul-resursă, care, ulterior, vor deveni formatori ai INJ. https://www.inj.md/ro/inj-organizeaz%C4%83-%C8%99coala-de-iarn%C4%83-%C3%AEn-domeniul-drepturilor-omului

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-06

Despre activitățile implementate cu ajutorul Consiliului Europei în cadrul mai multor proiecte și impactul acestora la pregătirea profesională ai beneficiarilor Institutului Național al Justiției a vorbit Diana Scobioală, Directorul INJ, la Open Day Moldova, eveniment dedicat țării noastre și organizat la Strasbourg de către Direcția Generală pentru Programe a Consiliului Europei și Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. https://www.inj.md/ro/directorul-inj-participat-la-open-day-moldova-de-la-strasbourg

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-04

Institutul Național al Justiției invită judecători, procurori și funcționari publici din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției să se înregistreze la cursul online „Rele tratamente”. Acesta se va desfășura pe Platforma de instruire la distanță HELP, în perioada 11 decembrie 2017 - 31 ianuarie 2018. https://www.inj.md/ro/curs-de-instruire-la-distan%C8%9B%C4%83-%E2%80%9Erele-tratamente%E2%80%9D-help

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-12-01

Judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală participă la seminarul „Implementarea legislației Republicii Moldova cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”.

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-27

Urmăriți LIVE discuțiile privind beneficiile reformei în justiție și aspectele sociale ale impactului produs de modernizarea sistemului judecătoresc. http://realitatealive.md/live-masa-rotunda-cu-genericul-justi-ie-pentru-oameni-un-beneficiu-adus-de-reforma-in-justi-ie-aspecte-sociale-ale-impactului-produs-de-modernizarea-sistemului-judecatoresc---67810.html

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-17

Alocuțiunile Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, și Ambasadorului Corina Călugăru, Reprezentanța Permanentă a Republicii Moldova la Consiliul Europei, în cadrul inaugurării expoziției „Justiție - eu te văd așa”. Vernisajul, dedicat aniversării a XX-ea de la ratificarea de către R. Moldova a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a avut loc pe 14 septembrie 2017, la Strasbourg. https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gZQ1hPoTNhE&app=desktop

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-17

Institutul Național al Justiției, reprezentat de Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, a participat la lansarea Recomandărilor de la Graz ale Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale privind accesul la justiție și minoritățile naționale. Evenimentul a avut loc pe 14 noiembrie curent, la Universitatea din Graz (Austria) sub președinția austriacă a OSCE. https://www.inj.md/ro/osce-lansat-un-nou-set-de-recomand%C4%83ri-privind-accesul-la-justi%C8%9Bie-minorit%C4%83%C8%9Bilor-na%C8%9Bionale

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-15

Util http://www.lhr.md/ro/2017/11/juristii-pentru-drepturile-omului-lanseaza-o-baza-de-date-jurisprudentei-cedo-contra-republicii-moldova/

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-14

Oportunități de cooperare și trasarea unor planuri de acțiuni comune pe segmentul programelor de formare a beneficiarilor Institutului Național al Justiției au fost discutate în cadrul întrevederii Directorului INJ cu reprezentanții Băncii Mondiale în Moldova. https://www.inj.md/ro/diana-scobioal%C4%83-s-%C3%AEnt%C3%A2lnit-cu-reprezentan%C8%9Bii-b%C4%83ncii-mondiale-%C3%AEn-moldova

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-14

Judecători, procurori, colaboratori ai instanțelor de judecată și consultanți ai procurorului sunt invitați să urmeze cursul e-learning „Specificul psihologic și particularitățile audierii victimelor traficului de ființe umane” pe platforma ILIAS a Institutului Național al Justiției. Perioada de înscriere la curs: 13.11.2017-16.11.2017. Mai multe detalii aici: https://www.inj.md/ro/inj-lanseaza-un-curs-de-instruire-la-distan%C8%9B%C4%83-1#

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-11-10

https://www.inj.md/ro/institutul-na%C8%9Bional-al-justi%C8%9Biei-la-primul-s%C4%83u-jubileu

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-27

Sporirea capacităților profesioniștilor din domeniul juridic de intervievare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală constituie obiectivul major al programului de formare formatori care are loc în perioada 23-27 octombrie curent, la Călărași. https://www.inj.md/ro/formatorii-inj-%C3%AE%C8%99i-dezvolt%C4%83-abilit%C4%83%C8%9Bi-de-intervievare-persoanelor-cu-probleme-de-s%C4%83n%C4%83tate-mintal%C4%83

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-24

Diana Scobioală, Directorul INJ, a trecut în revistă vineri, 20 octombrie, cu reprezentanții Secției justițe penală și aplicarea legii (INL) din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, schimbările care au loc la Institutul Național al Justiției în activitățile de formare a beneficiarilor INJ. https://www.inj.md/ro/%C3%AEntrevedere-cu-reprezentan%C8%9Bi-ai-ambasadei-sua-%C3%AEn-republica-moldova

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-23

Un nou număr al Revistei Institutului Național al Justiției este disponibil la https://www.inj.md/sites/default/files/RINJ%203%2842%29_0.pdf Ediția cuprinde articole științifice din domeniile drept penal și drept pocesual penal, drept civil și drept procesual civil, drept public, dar și interviul Președintelui Curții Supreme de Justiție, dl Mihai Poalelungi.

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-19

Institutul Național al Justiției și Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, pe 19 și 20 octombrie curent, seminare dedicate Convenției Europene a Drepturilor Omului pentru angajații CNA. https://www.inj.md/ro/conven%C8%9Bia-european%C4%83-drepturilor-omului-%C3%AEn-vizorul-angaja%C8%9Bilor-cna

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-19

Stimați colegi din sistemul de drept al Republicii Moldova! Cu prilejul sărbătorii noastre profesionale – Ziua juristului, vă adresez sincere felicitări din partea întregului colectiv la Institutului Național al Justiției. Juriștii, fie în rol de magistrați, procurori, avocați, notari, executori judecătorești, funcționari publici, conferențiari universitari sau reprezentanți ai societății civile, sunt chemați să apere interesele cetățenilor și să asigure supremația Legii – misiune nobilă care necesită o pregătire profesională ireproșabilă și calități morale deosebite. Vă urăm realizări concrete în promovarea dreptății fiecărui justițiabil în parte și a statului de drept în întregime, prosperitate și succese în activitatea dificilă, dar importantă pe care o desfășurați. Diana SCOBIOALĂ, Directorul Institutului Național al Justiției

@Institutul Naţional al Justiţiei 2017-10-17

A fost lansat un nou curs de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, care își vor face studiile timp de 18 luni la Institutul Național al Justiției. https://www.inj.md/ro/la-inj-fost-lansat-un-nou-curs-de-formare-pentru-viitori-judec%C4%83tori-%C8%99i-procurori


See more learning institutes near Buicani

Operating Hours

monClosed
tueClosed
wedClosed
thuClosed
friClosed
satClosed
sunClosed

Suggestions

American Language Center

Str. Mihail Kogălniceanu, 81, MD 2009 Chisinau, Moldova
Language School, School, Business Service

UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei

B-dul Ștefan cel Mare nr. 168, MD-2004 Chisinau, Moldova
College & University, College & University

Facultatea de Matematică și Informatică USM

str. Alexei Mateevici 60, blocul nr. 4, MD-2009 Chisinau, Moldova
Community College, College & University


Privacy Policy