Facultatea de Matematică și Informatică USM

str. Alexei Mateevici 60, blocul nr. 4, MD-2009 Chisinau, Moldova


Latest Updates

@Facultatea de Matematică și Informatică USM 2018-06-25

Felicitari elevilor premianti! Le dorim succese mari in continuare!

@Facultatea de Matematică și Informatică USM 2018-06-22

ADMITEREA 2018 Facultatea de Matematică şi Informatică CONCURS DE ADMITERE LA CICLUL II – MASTERAT Depunerea actelor 16.07 – 23.07 ( 9:00 -17:00 ) 24.07 ( 9:00 – 15:00 ) Rezultate preliminare 24.07 ( la 17:00 ) Depunerea actelor în original 25.07 – 27.07 Rezultate finale 28.07 SPECIALITĂȚI Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative (120) Baze de date şi cunoştinţe (120) Tehnologii de reţea (120) Tehnologiile produselor software (120)

@Facultatea de Matematică și Informatică USM 2018-06-22

ADMITEREA 2018 Facultatea de Matematică şi Informatică CONCURS DE ADMITERE LA CICLUL I – LICENŢĂ Depunerea actelor 16.07 – 23.07 ( 9:00 -17:00 ) 24.07 ( 9:00 – 15:00 ) Rezultate preliminare 24.07 ( la 17:00 ) Depunerea actelor în original 25.07 – 27.07 Rezultate finale 28.0 Dacă doreşti să obţii o bază solidă pentru demararea şi ulterior, consolidarea pregătirii unei cariere profesionale în domeniile matematicii sau informaticii, atunci alege Facultatea de Matematică şi Informatică. SPECIALITĂȚI • Informatica (Științe ale educației) • Informatica • Informatica aplicată • Managementul informaţiei • Matematica • Matematici aplicate

@Facultatea de Matematică și Informatică USM 2018-06-15

Alina Deleu (Alina Deleu), studentă la Facultatea de Matematică și Informatică a USM a beneficiat de mobilitate Erasmus+ la Universitatea din Varna, Bulgaria.


See more learning institutes near Buicani

About

Cea mai tare facultate!

Description

Facultatea de Matematică şi Informatică a fost fondată în anul 1946, odată cu Universitatea de Stat din Moldova, la început ca secţie de Matematică a Facultăţii de Fizică şi Matematică, apoi, din 1972, ca facultate independentă. Facultatea este una de bază şi cu cele mai vechi tradiţii de formare a cadrelor de înaltă calificare în domeniile matematicii şi a informaticii, scopul căreia a fost şi este în continuare pregătirea specialiştilor de performanţă, capabili să asigure o dezvoltare durabilă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Aici îşi au originea vestitele şcoli ştiinţifice de algebră, fondată de academicianul Vladimir Andrunachievici, de ecuaţii diferenţiale, fondată de academicianul Constantin Sibirschi, de geometrie, fondată de profesorul Alexandru Zamorzaev, analiză matematică, fondată de academicianul Israel Gohberg. În aceste şcoli s-au format peste 30 doctori habilitaţi, care astăzi activează în diferite ţări şi domenii, în special al educaţiei şi ştiinţei. Mii de absolvenţi din diferite generaţii ai facultăţii au activat pe parcursul anilor şi activează şi acum în diverse instituţii de învăţământ preuniversitare şi universitare din republică şi peste hotarele ei.

Mission

Misiunea facultăţii constă în pregătirea specialiştilor în domeniile Matematică şi Informatică, precum și în promovarea învățământului şi cercetării în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă. Absolvenţii facultăţii pot desfăşura activitatea în domenii precum învăţământul preuniversitar și universitar, cercetare ştiinţifică, bănci, centre de tehnologii informaționale, firme private. Facultatea oferă studenţilor o pregătire de bază, prin cursurile de matematică teoretică, matematică aplicată şi informatică, precum şi posibilitatea unor specializări, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii aprofundate.

Founded

Facultatea de Matematică și Informatică USM was founded in Decan: dr., conf. univ. Galina Rusu Prodecan: lect. sup. Viorel Grigorcea


Suggestions

Rockit Academy

Strada Bucuresti 85/2, MD2005 Chisinau, Moldova
Education

Institutul Naţional al Justiţiei

Str. Serghei Lazo, 1, MD-2004 Chisinau, Moldova
Education

Biblioteca Centrala a BM

bd. Stefan cel Mare 148, 2012 Chisinau, Moldova
Library

American Language Center

Str. Mihail Kogălniceanu, 81, MD 2009 Chisinau, Moldova
Language School, School, Business Service

SuperTeacher

Stradela Teatrului 2/1 , 3rd floor, Chisinau, Moldova
School

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 148, 2012 Chisinau, Moldova
Library, Organization


Privacy Policy