Barokah Update

karangdowo,karangmojo,tasikmadu,karanganyar, Karanganyar 2535028858


Latest Updates

@Barokah Update 2017-11-18

Barokah update Sabtu, 18 november 2017 SMP,SMK PGRI KUWU Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Semua ingin raih ketenangan jiwa. Meskipun mencari dengan mengeluarkan biaya besar. Sehingga ada yang mencarinya lewat lantunan musik. Ada yang mencarinya lewat nonton bareng. Ada yang mencarinya di berbagai tempat rekreasi di pinggir pantai. Apakah mereka dapat ketenangan sebenarnya? Tidak, itu ketenangan semu. Ketenangan hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan seperti itu didapati hanya dalam majelis ilmu syar’i. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ﻭَﻣَﺎ ﺍﺟْﺘَﻤَﻊَ ﻗَﻮْﻡٌ ﻓِﻰ ﺑَﻴْﺖٍ ﻣِﻦْ ﺑُﻴُﻮﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺘْﻠُﻮﻥَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻳَﺘَﺪَﺍﺭَﺳُﻮﻧَﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺇِﻻَّ ﻧَﺰَﻟَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔُ ﻭَﻏَﺸِﻴَﺘْﻬُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔُ ﻭَﺣَﻔَّﺘْﻬُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔُ ﻭَﺫَﻛَﺮَﻫُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻴﻤَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya. ” (HR. Muslim) *REMEMBER* HADIR & IKUTILAH 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ```ROAD SHOW U.B.N.``` _BESOK AHAD 19 NOVEMBER 2017_ 1⃣ _JAM 06.00 WIB SAMPAI 08.00 WIB DI IMAM SUHODO SKH._ 2⃣ _JAM 09.00 WIB SAMPAI DHUHUR DI HALAMAN PARKIR PKU MUH PAPAHAN KRA._ 3⃣ _JAM 20.00 WIB SAMPAI SELESAI DI BAITUL MAKMUR SOLO BARU SKH._ 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 BAROKAH BOARD MARKER 085647012991

@Barokah Update 2017-11-18

Barokah update Sabtu, 18 november 2017 SMP,SMK PGRI KUWU Kec. Kradenan, Kab. Grobogan Semua ingin raih ketenangan jiwa. Meskipun mencari dengan mengeluarkan biaya besar. Sehingga ada yang mencarinya lewat lantunan musik. Ada yang mencarinya lewat nonton bareng. Ada yang mencarinya di berbagai tempat rekreasi di pinggir pantai. Apakah mereka dapat ketenangan sebenarnya? Tidak, itu ketenangan semu. Ketenangan hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan seperti itu didapati hanya dalam majelis ilmu syar’i. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ﻭَﻣَﺎ ﺍﺟْﺘَﻤَﻊَ ﻗَﻮْﻡٌ ﻓِﻰ ﺑَﻴْﺖٍ ﻣِﻦْ ﺑُﻴُﻮﺕِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻳَﺘْﻠُﻮﻥَ ﻛِﺘَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻳَﺘَﺪَﺍﺭَﺳُﻮﻧَﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺇِﻻَّ ﻧَﺰَﻟَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔُ ﻭَﻏَﺸِﻴَﺘْﻬُﻢُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔُ ﻭَﺣَﻔَّﺘْﻬُﻢُ ﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔُ ﻭَﺫَﻛَﺮَﻫُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓِﻴﻤَﻦْ ﻋِﻨْﺪَﻩُ “Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi-Nya. ” (HR. Muslim) *REMEMBER* HADIR & IKUTILAH 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ```ROAD SHOW U.B.N.``` _BESOK AHAD 19 NOVEMBER 2017_ 1⃣ _JAM 06.00 WIB SAMPAI 08.00 WIB DI IMAM SUHODO SKH._ 2⃣ _JAM 09.00 WIB SAMPAI DHUHUR DI HALAMAN PARKIR PKU MUH PAPAHAN KRA._ 3⃣ _JAM 20.00 WIB SAMPAI SELESAI DI BAITU MAKMUR SOLO BARU SKH._ 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 BAROKAH BOARD MARKER 085647012991

@Barokah Update 2017-11-15

_BAROKAH UPDATE_ RABU, 15 NOVEMBER 2017 *Akhlak seorang Muslim adalah lemah lembut kepada sesama muslim dan keras terhadap orang orang kafiir.* ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ۚ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُ ﺃَﺷِﺪَّﺍﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭِ ﺭُﺣَﻤَﺎﺀُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ۖ ﺗَﺮَﺍﻫُﻢْ ﺭُﻛَّﻌًﺎ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﻳَﺒْﺘَﻐُﻮﻥَ ﻓَﻀْﻠًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻧًﺎ ۖ ﺳِﻴﻤَﺎﻫُﻢْ ﻓِﻲ ﻭُﺟُﻮﻫِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﺃَﺛَﺮِ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟﺘَّﻮْﺭَﺍﺓِ ۚ ﻭَﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺈِﻧْﺠِﻴﻞِ ﻛَﺰَﺭْﻉٍ ﺃَﺧْﺮَﺝَ ﺷَﻄْﺄَﻩُ ﻓَﺂﺯَﺭَﻩُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻠَﻆَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮَﻯٰ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳُﻮﻗِﻪِ ﻳُﻌْﺠِﺐُ ﺍﻟﺰُّﺭَّﺍﻉَ ﻟِﻴَﻐِﻴﻆَ ﺑِﻬِﻢُ ﺍﻟْﻜُﻔَّﺎﺭَ ۗ ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤَﺎﺕِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺓً ﻭَﺃَﺟْﺮًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ ```Muhammad itu adalah utusan Allâh dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka: kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allâh dan keridhaan-Ny, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya lalu tunas itu menjadikan tanaman itu kuat kemudian menjadi besar dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih di antara mereka ampunan dan pahala yang besar [al-Fath/48:29]``` > Berkualitas > Mudah di hapus > aroma harum 085647012991 *BAROKAH BOARD MARKER*

@Barokah Update 2017-11-14

_Barokah Update_ Selasa 14 November 2017 Kita adalah umat akhir zaman Fitnah semakin besar Jalan selamat hanya dengan mengikuti Sunnah dan berpedoman dengan Al Qur an. #Tadabbur *banyak sekali bahaya yang mengintai kita sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam banyak hadits tentang fitnah akhir zaman. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai rasul yang penuh kasih sayang kepada umatnya, tidak hanya memberitahukan tentang fitnah ini saja, tapi juga memberitahukan solusinya. Al-Qur’ân dan sunnah Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan solusi yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tidak, kesengsaraan mesti akan menimpa. Allâh Azza wa Jalla befirman* : ﻓَﺈِﻣَّﺎ ﻳَﺄْﺗِﻴَﻨَّﻜُﻢْ ﻣِﻨِّﻲ ﻫُﺪًﻯ ﻓَﻤَﻦِ ﺍﺗَّﺒَﻊَ ﻫُﺪَﺍﻱَ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﻀِﻞُّ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺸْﻘَﻰ ﴿١٢٣ٰ﴾ ﻭَﻣَﻦْ ﺃَﻋْﺮَﺽَ ﻋَﻦْ ﺫِﻛْﺮِﻱ ﻓَﺈِﻥَّ ﻟَﻪُ ﻣَﻌِﻴﺸَﺔً ﺿَﻨْﻜًﺎ ﻭَﻧَﺤْﺸُﺮُﻩُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﺃَﻋْﻤَﻰٰ ﴿١٢٤﴾ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺏِّ ﻟِﻢَ ﺣَﺸَﺮْﺗَﻨِﻲ ﺃَﻋْﻤَﻰٰ ﻭَﻗَﺪْ ﻛُﻨْﺖُ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ ﴿١٢٥﴾ ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺬَٰﻟِﻚَ ﺃَﺗَﺘْﻚَ ﺁﻳَﺎﺗُﻨَﺎ ﻓَﻨَﺴِﻴﺘَﻬَﺎ ۖ ﻭَﻛَﺬَٰﻟِﻚَ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺗُﻨْﺴَﻰٰ ```Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia, “Ya Rabbku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat ?” Allâh berfirman, “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, lalu kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”. [Thaha]``` Pp. *AL MUKMIN NGRUKI* 12 LITER UNTUK SATU SEMESTER BAROKAH INSYAALLAH* 085647012991

@Barokah Update 2017-11-13

SMPN 1 WURIYANTORO WONOGIRI SENIN 13 NOVEMBER 2017 TUKU LORO Manfaat Silaturahmi, yaitu: 1. Mendapatkan ridha dari Allah SWT. 2. Membuat orang yang kita dikunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yail yang paling utama adalah membuat seseorang berbahag Menyenangkan malaikat, karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi. 4. Disenangi oleh manusia. 5. Membuat iblis dan setan marah. 6. Memanjangkan usia. 7. Menambah banyak dan berkah rejekinya. 8. Membuat senang orang yang telah wafat. Sebenarnya mereka itu tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan baik. 9. Memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. 10. Menambah pahala setelah kematiannya, karena kebaikannya (dalam hal ini, suka bersilaturahmi) akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya. ● Mudah dihapus ● Aroma Harum ● Berkualitas ● Ekonomis 085647012991

@Barokah Update 2017-11-10

Barokah Update NGAWI JAWA TIMUR HARI INI 10 NOVEMBER 2017 tepatnya hari raya umat islam Hari raya ya hari jum at Banyak sekali keutamaan perintah perintahnya pada hari jum at ini. Diantaranya adalah Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda. “Hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam Alaihis Salam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat.” [Riwayat Muslim] Rasulullah juga pernah bersabda, “Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan ditunjukkan kepadaku, para sahabat berkata: ‘Bagaimana ditunjukkan kepadamu sedangkan engkau telah menjadi tanah?’ Nabi bersabda: ‘Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.” (Shohih. HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa’i) BAROKAH BOARD MARKER MASIH RAGU DENGAN KUALITASNYA?... TANYAKAN AJA Pada sekolah langganan kami Pesan hub.i 085647012991

@Barokah Update 2017-11-08

BAROKAH UPDATE masih sore ini 8 november 2017 . BAROKAH WHITE BOARD MARKER tadi pukul 2.30 Arifmedia grafikart mencoba barokah 1 botol(1000ml) dan alhamdulillah Arifmedia adalah Desain grafis, sablon, papan nama dsb. Milik ikhwan berdiri tahun 2012 Tempatnya di barat RSUD JEGLONG KARANGANYAR Bagi teman saudara muslim yang pingin buat spanduk, papan nama, stiker asesorb. Di Arif media aja* InsyaAllah or ramah ramah dan ibadah no 1 saya pukul 02.36 adzan ashar berkumandang kemudian transaksi di hentikan dn mngajak *sholat dulu yuk mas* Berarti saudta arifmedia telah mngamalkan Wajibnya mementingkan ibadah dan wajibnya meno 1 kan ibadah agar kita tergolong orng yg Allah diberinikmat serta bukan tergolong di murkai Allah (Al fatihah 4 - 7) Perintah lain tentang ibadah An nahl 36 Adz dzariat 56 BAROKAH BOARD MARKER *MUDAH DI HAPUS* *AROMA HARUM* *BERKUALITAS* 085647012991 Follow ig : #Arifmedia

@Barokah Update 2017-11-08

Smp muh 9 beli tinta 2 liter untuk 3-4 bulan (Minat hub.i 085647012991) Smp muh 9, Dalam angka sembilan bila di + 1 = 10 Angka 10 ini mengingatkan kita kepada 10 suri tauladan yg di jamin masuk surga 10 sahabat di jamin masuk surga 10 sahabat ```1. Abu Bakar Siddiq ra. Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Selain itu Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam, pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40) sebagaimana berikut : “Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar) ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Abu Bakar Siddiq meninggal dalam umur 63 tahun, dari beliau diriwayatkan 142 hadiets. 2. Umar Bin Khatab ra. Beliau adalah khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar, dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, Beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin. Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasul (tahun keenam sesudah Muhammad diangkat sebagai Nabi Allah), ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat. Dijaman kekhalifaannya, Islam berkembang seluas-luasnya dari Timur hingga ke Barat, kerajaan Persia dan Romawi Timur dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun. Beliau meninggal dalam umur 64 tahun karena dibunuh, dikuburkan berdekatan dengan Abu Bakar dan Rasulullah dibekas rumah Aisyah yang sekarang terletak didalam masjid Nabawi di Madinah. 3. Usman Bin Affan ra. Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar, pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang. Beliau meninggal dalam umur 82 tahun (ada yang meriwayatkan 88 tahun) dan dikuburkan di Baqi’. 4. Ali Bin Abi Thalib ra. Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya didalam peperangan. Beliau sudah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya. Ali Bin Abi Thalib meninggal dalam umur 64 tahun dan dikuburkan di Koufah, Irak sekarang. 5. Thalhah Bin Abdullah ra. Masuk Islam dengan perantaraan Abu Bakar Siddiq ra, selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau. Thalhah Bin Abdullah gugur dalam Perang Jamal dimasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dalam usia 64 tahun, dan dimakamkan di Basrah. 6. Zubair Bin Awaam Memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra, ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan. Beliau pun gugur dalam perang Jamal dan dikuburkan di Basrah pada umur 64 tahun. 7. Sa’ad bin Abi Waqqas Mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan, pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud. Meninggal dalam usia 70 (ada yang meriwayatkan 82 tahun) dan dikuburkan di Baqi’. 8. Sa’id Bin Zaid Sudah Islam sejak kecilnya, mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish). Meninggal dalam usia 70 tahun dikuburkan di Baqi’. 9. Abdurrahman Bin Auf Memeluk Islam sejak kecilnya melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Turut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Meninggal pada umur 72 tahun (ada yang meriwayatkan 75 tahun), dimakamkan di baqi’. 10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah Masuk Islam bersama Usman bin Math’uun, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw. Meninggal pada tahun 18 H di urdun (Syam) karena penyakit pes, dan dimakamkan di Urdun yang sampai saat ini masih sering diziarahi oleh kaum Muslimin.```

@Barokah Update 2017-11-07

WONOGIRI HARI INI ```SMP N 1 NGADIROJO SEKOLAH YANG MURID & KELAS BANYAK 3 LITER UNTUK BULAN NOVEMBER - JANUARI MUDAH DI HAPUS AROMA HARUM BERKUALITAS EKONOMIS TERPERCAYA DAN THE BEST . CINTAI NEGRI INI DENGAN MEMAKAI PRODUK MUSLIM DALAM NEGRI CINTAI BUMI INDONESIA INI DENGAN MEMBELI PRODUKSI PRIBUMI``` *#SAVEPRIBUMI* BAROKAH BOARD MARKER REFILL INK 085647012991

@Barokah Update 2017-11-06

*BAROKAH UPDATE* hari ini PORWODADI LPP VIDYA PERSADA JL. PA TENDEAN NO.40 PWD. ```Umat Islam meyakini bahwa hidup tidak hanya sekali. Setelah meninggal kelak, kita percaya akan ada kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan dunia. Karenanya, kita dianjurkan untuk mempersiapkan bekal dan modal sebanyak-banyaknya guna menghadapi kehidupan di akhirat. Dalam beramal pun kita berharap agar amalan yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Meskipun tidak pernah bertemu langsung dengannya, nasehat dan perilaku beliau terdokumentasi rapi dalam kitab-kitab hadits. Mari Istiqomah melakukan amal ibadah kepada Allah dengan sesuai tuntunan Rosulullah Walaupun sedikit. ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ “Amalan yang paling disukainya adalah amalan yang dilakukan terus-menerus,” (HR Ahmad). BAROKAH WHITE BOARD``` 085647012991

@Barokah Update 2017-10-28

*Pendidikan anak di usia dini merupaka 1 PR. _Orang tua_ yang akan mempengaruhi pribadinya di usia Remaja* _Ketika sudah berumur 6/7tahun dimna orang tua menaruh menyekolahkan anaknya di sekolahan yang bagus untuk mendidik akhlaknya_ . *Ia akhlaknya* Ia akhlaknya kpd Orang tua Akhlak kpd *Qur an*...... ```MIT / madrasag ibtidaiyah terpadu ini salah satu sekolah islam yg bagus. ``` ( _Tawangsari Sukoharjo_) *SATU SEMESTER* *MENGGUNAKAN 2 LITER* *BAROKAH WHITE BOARD MARKER* 085647012991

@Barokah Update 2017-10-26

`Dalam perkembangan hidup di Akhir zaman ini adalah sangat berat, sulit dan hari demi hari fitnah yg bertambah sampai sangat sulit manusia memilih dan menentukan mana yg haq dan bathil Tetapi itu semua bagi mereka orang orang yang beriman tetap merasa tenang dan tentram karena keyakinannya semakin yakin akan ketetapan Allah Melalui Al Qur an sebagai pedoman hidup dn Hadits Rosulullah sebagai suri tauladanya (Qs. Al anfal :2) Sungguh dunia ini bagai surga kesenangi orang kafir dan penjara/ ujian bagi orkmin. Mari kembali kpd Islam Cintai ulama Bela Dan ikuti jejak kebenaranNya#``` #Berusaha mengimani menjalankan dan memperjuangkan syariat islam seluruhnya Qs. Al Baqarah :208 *BAROKAH* *BOARD MARKER* 085647012991

@Barokah Update 2017-10-24

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokaatuh Saudara yang beriman sekolah islam yaitu Mtsn filial ngadiluwih matesih kab.karanganyar salah satu langganan Barokah yang cukup lama kisaran 10an tahun kepercayaan nya barokah sekolahnya dan tintanya juga barokah insyaAllah amiin. Iya iya iya bnyak sekolahan islam yg sudah barokah maksutnya tintanya memakai barokah... Mungkin hadirin banyak yang belum memakai atau belom coba menulis dengan barokah ya Silahkan hub.i ``` 085647012991

@Barokah Update 2017-10-21

Barokah update Menjadi manusia pilihan Allah itu memang tidak mudah * Menjadi orang baik (IHSAN)adalah pilihan* Apa sih kegiatan org baik...? Diantaranya adalah 1. Selalu memperindah amaolih 2. Tidak menyakiti hati orang lain 3. Melakukan amalan amalan sunnah dn wajib yg ia sembunyikan 4. Berprasangka baik 5. Peduli dengan sesama serta selalu evaluasi dan melihat kebawah 6. Selalu menyapa menyambung silaturohmiii Menjaga lebih susah dari pada mendapatkanya* Dalam poin ke 6 alhamdulillah setia barokah update... Maksutnya saya ini ngampiri langganan tinta barokah puluhan tahun di SMP NEGERI 7 WONOGIRI. Mungkin teman teman belum pernah mencoba/ pingin coba coba yaa Silahkan hub.i 085647012991

@Barokah Update 2017-10-19

Cerita Barokah hari ini ya Simak......👀 Sragen asri kabupatenya Kota paling timur namanya Gemolong Jl. Raya solo- porwodadi Ya kab. Porwodadi / grobogan Mampir ke langganan smn 1 tawangharjo Lurus arah wirosari sma n 1 beli 3 liter, lurus ada lampu merah masih lurus yaa ...emm..ada smp N ngaringan beli 5 liter untuk 1 tahun, lurus lagi ada langganan puluhan tahun sekolah islam ya barokah iya barokah Maksutnya saya tinta nya makai barokah insyaAllah tulisan ny i barokah juga amiin yaitu smp islam Ngaringan, Grobogan Anda pingin coba barokah nulissnya Maksutnya pakai barokah tinta nya yaa Silahkan japri 085647012991 Sebelum tidur di sunnah & kebiasaan bagus Evaluasi, wudhu ,bergi baca al kahfi malam jum at, wirid malam , bersihin tmpat tdr dn seblum tdr doa serta mngahdap posisi tdr sesuai sunnah.... Syukron.

@Barokah Update 2017-10-18

WONOGIRI JATIpurno smk iss 6 liter untuk 1 semester ...Kota paling timur wonogiri Purwantoro Mi al barokah jalan timur nya lagi perbatasan jawatimur ponorogo kabupatennya.... Hari ini langganan puluhan tahun tinta spidol barokah sekolah islam MTS, MA MIFTAHUL ULUM BALONG PONOROGO.... Mungkin digrup ini belum memakai menulis dengan barokah ya... Maksutnya belum barokah tintanya🙂😅.. #beli pakai produk dalam negri YANG pingin coba dan beli hub.i 085647012991


See more learning institutes near Pejuritan

About

white board marker tinta sepedol papan tulis barokah menyediakan tinta warna hitam,merah dan biberkualitas nasional/tinggi,mudah dihapus,aroma harum


Suggestions

Pondok Pesantren Daaruth Thayyibah- SMP Islam Terpadu Logaritma

Jatiluhur,Karanganyar, Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54364
Education


Privacy Policy