HomeEstonia

Assamalla Learning Institutes

Latest Updates

@RRG 2017-11-15

Youth Senate Tallinn organiseerib ettevõtlusest kõnelevat noortevahetust. "Getting to yes" toob kokku 36 noort 7 eri riigist - Hispaaniast, Makedooniast, Itaaliast, Bulgaariast, Leedust, Taanist ja kodusest Eestist. Osadeks seatud eesmärkideks on: teadlikuse tõstmine ja ettevõtliku meele äratamine, kogemuste vahetamine ja uuete äriplaanide väljatöötamine. Projekt algab novembri lõpus 29.11-07.12 ja leiab aset Palmses. Ootame noori vanuses 16-26 ning osalemine on TASUTA! Huvi korral täida registreerimisvorm hiljemalt 19.11.2017. https://youthsenatestrumica.typeform.com/to/KyxADs

Hea Väike-Maarja valla elanik! Kui tead kedagi, kes vajaks meie abi, siis ära vaiki ja anna temast julgesti teada! :) PS. Abivajaja vanus ei ole määrav.

Ettevalmistused laternameisterdamis õhtuks😉😊

21. oktoobril kl 10.00-14.30 ootame kõiki huvilisi osalema seminaril “Antroposoofiline inimpilt ja waldorfpedagoogika alused”. Lektoriks Sulev Ojap. Seminaril viiakse läbi ka kunstiline osa. Loengu osas käsitletavad teemad: R. Steineri inimeseuurimused ning nende tulemused. Antroposoofilise vaimuteaduse tunnetuslik alus. Tänapäeva inimese konstitutsioon, tema olemusliikmed ja nende avaldumine lapse arengus. Inimese psüühilised protsessid ning nende seos inimese morfoloogiaga. Psüühiliste protsesside peegeldumine lapse arengus. Inimese arengust tuletatud pedagoogika ja selle tähtsamad põhimõtted. Kuidas on võimalik neid põhimõtteid rakendada kodus. Lapse arengujärkude peegeldused inimese elukäigus.

Suggestions

RRG

Võidu 67, 44313 Rakvere, Estonia
High School

Rakvere Waldorfkool

Pikk 40, 44307 Rakvere, Estonia
Education

Rakvere Waldorflasteaed Kaur

koidula 14, Rakvere, Estonia
Education

Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilasesindus

Väike-Maarja Pikk 1a, Väike-Maarja
School