مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز

Kololah Poshta Charahi Tarafik, 20005 Kabul, Afghanistan


Latest Updates

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2017-05-21

فواصل کیلومتری ازپایتخت (کابل)الی ولایات کشور . که ازطرف ریاست محترم ترافیک کابل ،مدیریت تعلیم وتربیه ومرکز دریوری تخنیکی وترافیکی مموزی ترتیب شده است.

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2017-03-07

(سگنال )چراغ های برقی ترافبکی . چراغ سرخ توقف چراغ زرد آمده چراغ سبز حرکت

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2017-02-15

ترافیک زمینی دو نوع است. 1:جاده (سرک) جهت رفت امد موتر 2:خط اهن جهت رفت وامد ریل

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2017-01-01

حادثه ترافیکی چیست؟ تصادف که درروی جاده صورت میگیردومنجربه خساره مالی وجانی شده وبه ترافیک جاده ارتباط داشته باشد حادثه ترافیکی گفته میشود. حادثه ترافیکی سویه قصد نیست. 1؛ حادثه سنگین. 2؛ حادثه متوسط. 3؛ حادثه کوچک.

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-12-26

ترافیک روی زمین توسط چهارچیز تنظیم میشود. 1: پولیس ترافیک . 2: علایم ترافیک. 3:چراغ های برقی ترافیک. 4:قاعده راست بر چپ

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-10-17

کوچکترین غفلت درجریان رانندگی باعث به وجود امدن بزرگترین مصیبت های ترافیکی میشود.

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-10-17

کوچکترین غفلت درجریان رانندگی باعث به وجودامدن بزرگترین مصیبت ها ی ترافیکی میشود.

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-06-05

ترافیک روی زمین به دوبخش تقسیم میشود. 1:جاده یا موتر رو 2:خط اهن یاراه ریل

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-06-04

تعریف وانواع ترافیک: ترافیک یک کلمه لاتینی است .وازدوکلمه گرفته شده ترا (رفت )وفیک (امد)یعنی رفت وامد.عبورومرور انسان ،حیوان، موتر ، کراچی، کشتی، طیاره وغیره میباشد انواع ترافیک: 1:هوایی 2:بحری 3:زمینی

@مموزي د موتر چلولو او تخنيکي مرکز 2016-03-08

د1395کال کلیزه چی ده ترافیکو لوی ریاست لخوادمموزی دموترچلولو تخنیکی اوترافیکی مرکزپه مرسته ترتیب شوی ده.


See more learning institutes near Kabol

About

مموزي يو پيژندل شوې نوم د 18 کاله کاري تجربی سره د ترافيکو په رياست کي ...

Description

مرکز دریوری وتخنیکی مموزی. اولین وباعتماد ترین مرکز امو زشی در افغانستان ...


Suggestions

Ahmad Ghairat Private High School-احمد غیرت خصوصي عالي ښوونځی

East of Ghulam Mohammad Ghubar High School, First Phase Khushal Khan Men, Kabul, Afghanista., 2600 Kabul, Afghanistan
Specialty School

دین مقدس اسلام

Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Hope Educational Consultancy Services

5th Floor, City Walk, Ansari Square, Share Naw, 1001 Kabul, Afghanistan
Educational Consultant

مجتمع علمی خراسان

Kart-e-4, Kabul, Afghanistan
College & University, School

خدمات تحصیلی وایت ویژن White vision consultancy

Office No A-82 , ground floor Gulbahar center, 1001 Kabul, Afghanistan
Education

Seerat High School

Afghanistan, 25000 Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Foreign Language Institute

Golay Cinema, Khair Khana, 25000 Kabul, Afghanistan
College & University, College & University

پارلمانې ټاكنې

Kabul, 0000000 Kabul, Afghanistan
Education

بصيرت هـاى اسلامى

Kabul, Afghanistan, Kabul, Afghanistan
Library


Privacy Policy