بصيرت هـاى اسلامى

Kabul, Afghanistan, Kabul, Afghanistan


Latest Updates

@بصيرت هـاى اسلامى 2016-05-13

يك تعريف جامع بريرت اسلايك سازيد؟

@بصيرت هـاى اسلامى 2015-04-16

داستان آموزنده: «می گویند آن گاه که یوسف در زندان بود، مردی به او گفت: تو را دوست دارم. یوسف گفت: ای جوان مرد! دوستی تو به چه کار من آید؟ از این دوستی مرا به بلا افکنی و خود نیز بلا بینی! پدرم یعقوب، مرا دوست داشت و بر سر این دوستی، او بینایی اش را از دست داد و من به چاه افتادم. زلیخا ادعای دوستی من کرد و به سرزنش مصریان دچار شد و من مدت ها زندانی شدم. اینک! تو تنها خدا را دوست داشته باش، تا نه بلا بینی و نه دردسر بیافرینی» يك مسلمان عارى از غم و اندوه بايد باشد چون الله متعال با آن عظمت و مهربانى همراه هميشگى اش است.

@بصيرت هـاى اسلامى 2015-04-08

همانا در روز رستاخيز اولين پرسش از نماز است.


See more learning institutes near Wazir Akbar Khan

About

We try to provide you with the unique designs and demonstrate the creativity of architecture.


Suggestions

Ahmad Ghairat Private High School-احمد غیرت خصوصي عالي ښوونځی

East of Ghulam Mohammad Ghubar High School, First Phase Khushal Khan Men, Kabul, Afghanista., 2600 Kabul, Afghanistan
Specialty School

دین مقدس اسلام

Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Hope Educational Consultancy Services

5th Floor, City Walk, Ansari Square, Share Naw, 1001 Kabul, Afghanistan
Educational Consultant

مجتمع علمی خراسان

Kart-e-4, Kabul, Afghanistan
College & University, School

Seerat High School

Afghanistan, 25000 Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Foreign Language Institute

Golay Cinema, Khair Khana, 25000 Kabul, Afghanistan
College & University, College & University

پارلمانې ټاكنې

Kabul, 0000000 Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Yaar Public High School

2nd part of karti parwan ,badam bagh road, 0093 Kabul, Afghanistan
High School


Privacy Policy