اسلامیات دینیات

سرک میدان, کابل Kabul, Afghanistan


Latest Updates

@اسلامیات دینیات 2017-12-21

الحاج مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری

@اسلامیات دینیات 2017-11-20

چون یتیمی را کسی گریان کند مالک اندر دوزخ اش بریان کند آنکه خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنت در بسته را

@اسلامیات دینیات 2017-11-12

بدانید که این قرآن همان خیرخواه ونصیحتگویی است که‌ در آن فریب و خیانت راه ندارد راهنمایی است که جز به راه راست ودرست نمیرود وخبر دهندهٔ است دروغ نمیگوید هیچکس با این قرآن ننشست جز اینکه چیزی به او افزوده وچیزی از او کاسته شد بصیرت و هدایتش افزون و گمراهی و نابینا اش گردیده و بدانید که پس از قرآن به هیچ راهنمایی نیاز نمانده و پیش از قرآن هیچکس از هدایت بی نیاز نبوده است پس درمان درد های خودرا در آن بجوید و در سختیهایتان از آن کمک بخواهید زیرا در این قرآن شفای بزرگترین دردها که همان کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است وجود دارد.

@اسلامیات دینیات 2017-11-03

حضرت محمد«ص» میفرماید سه چیز است از خزانه خداوند«ج» که نمی دهد به هیچ بندهٔ خود مگر میدهد به کسیکه دوست دارد. فقر٬ مریضی وصبر است.

@اسلامیات دینیات 2017-10-29

هرکس که ترا شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی و هردو جهانت را بخشی دیوانه تو هر دو جهانت را چه کند

@اسلامیات دینیات 2017-09-03

بسیار دعا های زیبا و پر برکت است هرکس این دعا هارا حفظ کند خداوند«ج» برایش اجر عظیم نصیب‌ میگرداند.


See more learning institutes near Wazir Akbar Khan

About

لطفأ دوستان تان را هم دعوت کنید

Description

از نشر هیچ نوع برنامه های سیاسی واسلامی دریغ نخواهم کرد در صورتیکه شما دوست ها کمک کنید


Suggestions

Ahmad Ghairat Private High School-احمد غیرت خصوصي عالي ښوونځی

East of Ghulam Mohammad Ghubar High School, First Phase Khushal Khan Men, Kabul, Afghanista., 2600 Kabul, Afghanistan
Specialty School

دین مقدس اسلام

Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Hope Educational Consultancy Services

5th Floor, City Walk, Ansari Square, Share Naw, 1001 Kabul, Afghanistan
Educational Consultant

مجتمع علمی خراسان

Kart-e-4, Kabul, Afghanistan
College & University, School

Seerat High School

Afghanistan, 25000 Kabul, Afghanistan
Education

Afghan Foreign Language Institute

Golay Cinema, Khair Khana, 25000 Kabul, Afghanistan
College & University, College & University

پارلمانې ټاكنې

Kabul, 0000000 Kabul, Afghanistan
Education

بصيرت هـاى اسلامى

Kabul, Afghanistan, Kabul, Afghanistan
Library

Afghan Yaar Public High School

2nd part of karti parwan ,badam bagh road, 0093 Kabul, Afghanistan
High School


Privacy Policy